Day

marraskuu 9, 2017
Jos taustalla ei ole muita pulmia, kahden kielen oppiminen yhtäaikaisesti sujuu ilman suurempia probleemoja, Marja Hyvönen sanoo.
  Maahanmuuttajataustaisia lapsia tulee Suomeen jatkuvasti yhä enemmän. Se aiheuttaa uusia haasteita päivähoitoon ja kouluun. ”Päiväkoti-ikäiset maahanmuuttajat oppivat suomen melko nopeasti. Haasteena pidän niitä lapsia, jotka tulevat Suomeen yläkouluikäisinä. Heillä suomen kieli voi jäädä helposti pintatasolle, ei päästä syvään oppimiseen kouluvuosien aikana”, puheterapeutti Marja Hyvönen sanoo.
Lue lisää