Diarium on Kanta-sertifioitu järjestelmä

Diarium on Kanta-yhteensopiva järjestelmä

Kanta-palveluihin liitettävien tietojärjestelmien ja välityspalveluiden tulee läpäistä sertifiointi. Sertifiointi on prosessi, jonka aikana todennetaan tietojärjestelmän täyttävän määritellyt olennaiset vaatimukset.

Diarium-ohjelman sertifiointi hyväksyttiin 13.6.2016. Sertifiointi käsittää potilastietojärjestelmän sekä Kanta-välityspalvelun. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa sitä, että yhteys Kantaan järjestyy täysin Diarium-palvelun kautta.

Ensimmäinen Kanta-liittyminen tehdään alkusyksystä 2016 yhteistyössä pilottiasiakkaamme kanssa. Syksyn aikana myös muilla asiakkaillamme on mahdollisuus liittyä Kantaan.

Suunnittelemme parhaillaan tulevia Kanta-koulutuksia ja liittymisten aikataulutusta. Tiedotamme asiakkaitamme Kanta-liittymiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä lisää kesän jälkeen. Julkaisemme tällä viikolla asiakkaillemme kyselyn, jonka avulla pyrimme selvittämään mm. koulutustoiveita tarkemmin.

Liittymisvalmistelut voi aloittaa Kanta.fi -sivuston materiaaliin tutustumalla. Esimerkiksi Kanta-palvelujen käsikirja pitää sisällään runsaasti hyödyllistä perustietoa. Myös THL:n järjestämiin toimintamallikoulutuksiin on suositeltavaa osallistua.

Kirjoittaja