Koulutukset

Perusteellinen koulutus varmistaa ohjelman sujuvan käyttöönoton.

Koulutus aloitetaan taustatiedoista

Sujuva käyttöönotto varmistetaan perusteellisella käyttökoulutuksella. Käyttökoulutus yhtenäistää työntekijöiden kirjaamistapoja ja varmistaa sen, että kaikki terapeutit käyttävät ohjelmaa samojen yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Käyttöönoton tueksi suosittelemme lisälksi seuraavia koulutuksia:

Käyttökoulutus pidetään usein käyttöönottoa edeltävänä päivänä. Jatkokoulutus on vuorossa käyttöönoton jälkeen, noin kuukausi ohjelman käyttöönotosta.

Varaa koulutus

Sovi koulutuksesta Joelin (joel.kettunen@diarium.fi, 050 516 9775) tai Ollin (olli.venemies@diarium.fi, 044 073 1192) kanssa.

Etänä, teillä tai meillä

Alle viisi työntekijää työllistävät yritykset koulutetaan usein ohjelman käyttöön Internet-yhteyden kautta järjestettävien etäkoulutusten avulla. Etäkoulutukset ovat kustannustehokkaita, koska matkustamiseen ei kulu kummaltakaan osapuolelta aikaa eikä rahaa. Etäkoulutus on myös asiakkaalle vaivaton vaihtoehto, sillä siihen vaaditaan ainoastaan puhelin ja Internet-yhteydellä varustettu tietokone.

Yli viiden työntekijän yrityksissä käyttökoulutus pidetään usein yrityksen omissa tiloissa tai Diarium-ohjelmaa tuottavan FNS:n tiloissa Espoossa tai Kuopiossa. Taustakoulutus ja jatkokoulutus voidaan hoitaa etäyhteyksien välityksellä, sillä näihin koulutuksiin osallistuu yleensä vain rajallinen määrä ylläpidosta vastaavia henkilöitä.

Koulutuspalvelut