Ajanvaraus

Viikko- ja päivänäkymä

Ajanvarauskalenteria voi käyttää viikko- tai päivänäkymän avulla. Viikonäkymässä tarkastellaan yhden tai useamman terapeutin ajanvaraustietoja viikkokohtaisesti. Päivänäkymä näyttää yhden päivän varaustiedot kaikkien terapeuttien osalta. Varaukset esitetään kalenterinäkymässä varaustyypin mukaan värikoodattuna. Varauksen yhteydessä näkyvä lippu-kuvake kertoo käyttäjälle värikoodein onko varauksesta jo kirjattu käynti (keltainen lippu) ja onko tehty käynti laskutettu (vihreä lippu).

Henkilöt ja resurssit

Ajanvaraustoimintojen avulla voi hallita henkilöiden ja resurssien varauksia. Kaikille yrityksen terapeuteille voidaan luoda ajanvarausnäkymään oma kalenteripohja, jonka kautta hallitaan kyseisen työntekijän ajanvarauksia. Kalenteriin voi luoda vapaasti resursseja (esim. huone, laite, tila), joiden käyttöä voi hallinnoida saman varausnäkymän kautta. Henkilöiden ja resurssien varaukset voidaan linkittää toisiinsa ja varaus voidaan tallentaa samanaikaisesti tietyn terapeutin ja tietyn resurssin kalenteriin.

Sarjavaraus

Sarjavaraustoiminnon avulla terapeutti voi nopeasti varata yhdellä kertaa asiakkaalle hoitosarjan. Käyttäjä valitsee kalenterinäkymästä tulevien ajanvarausten päivät ja ajanvaraus tallennetaan automaattisesti kaikille valituille päiville. Kalenterissa voi käyttää myös kopio/leikkaa/liitä -toimintoja, jotka nopeuttavat varausten käsittelyä.

 

Työvuorot

Ajanvarauskalenterissa on mahdollista hyödyntää työvuoroja, jotka ohjaavat toimintaa ajanvarauksen yhteydessä. Terapeutin työaika (tai loma) näkyy kalenterissa värikoodattuna ja merkintä kertoo myös muille käyttäjille, että mihin aikaan ko. terapeutti on töissä.

Perusominaisuudet

Lisäominaisuudet

Koulutuspalvelut