Asiakasrekisteri

Henkilöasiakkaat

Henkilöasiakkailla tarkoitetaan hoidettavia asiakkaita. Asiakasrekisteriin tallennetulle asiakkaalle voidaan kirjata hoitojaksoja, käyntejä ja laskuja.

Henkilörekisteriin tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Asiakkaan tietoihin voidaan määrittää myös asiakkaan ensisijainen terapeutti ja hoitojen maksaja. Asiakaskortille voi tallentaa liitetiedostoina esimerkiksi valokuvia tai skannattuja dokumentteja. 

Organisaatioasiakkaat

Organisaatioasiakkaat ovat laskun maksajia. Usein organisaatio vastaa osittain tai kokonaan henkilöasiakkaan hoitokustannuksista.

Rekisteriin viedään laskutuksen kannalta keskeisimmät tiedot, kuten organisaation nimi, y-tunnus, osoite ja verkkolaskuosoite. Organisaatiotietoihin voidaan määrittää myös omavastuun määräytymisperuste, jonka perusteella lasku osataan jakaa henkilöasiakkaan ja organisaatioasiakkaan kesken osiin. Organisaatiotietoihin voidaan määrittää myös käytettävä sopimushinnasto, joka vaikuttaa ko. organisaation hoitohintoihin.

Perusominaisuudet

Lisäominaisuudet

Koulutuspalvelut