Rakenteinen kirjaaminen

Nimikkeet

Hoitoprosessin vaiheen ja otsikon lisäksi kirjaukseen voidaan liittää nimike. Diarium-ohjelma tukee fysioterapia-, toimintaterapia-, puheterapia- ja jalkaterapianimikkeistöjä. Nimikkeistöt ovat valmiina Diarium-ohjelmassa, eikä käyttäjien tarvitse itse ylläpitää niitä.

Potilaskertomus

Potilaskertomus kokoaa yhteen asiakkaan kirjaukset. Potilaskertomus on hoitojaksokohtainen ja näkymästä voi valita tarkasteltavan hoitojakson. Näkymän kautta pystyy helposti muodostamaan kokonaiskuvan asiakkaan kuntoutuksen etenemisestä.

Vapaa teksti

Kirjaukseen voidaan liittää myös vapaata tekstiä. Vapaan tekstin tuottamista helpottaa mallikoodisto, jonne yritys voi tallentaa yleiskäyttöisiä ja usein toistuvia tekstipohjia. Tekstimalli voidaan ottaa kirjauksen pohjaksi ja se nopeuttaa kirjauksen tekemistä.

Hoitoprosessin vaiheet

Potilaskertomusnäkymä tukee hoitoprosessin vaiheita, jotka ovat ”Tulotilanne”, ”Hoidon suunnittelu”, ”Hoidon toteutus”, ”Hoidon arviointi” ja ”Määrittämätön”. Uutta kirjausta tehtäessä valitaan, mihin vaiheeseen kirjaus liitetään.

Otsikot

Kirjauksissa käytetään kansallisen tason otsikoita. Otsikoiden avulla kirjaus voidaan jäsentää asiaryhmiin ja sitoa asiayhteyteen. Otsikoita ovat esimerkiksi: ”Esitiedot”, ”Hoidon syy” ja ”Hoidon tavoitteet.

Perusominaisuudet

Lisäominaisuudet

Koulutuspalvelut