Navisec Health – Sähköinen asiointi

Viesti turvallisesti

Navisec Health -asiointipalvelu on yrityksen kotisivuille upotettava digitaalinen palvelu, joka mahdollistaa suojatun viestinnän terapeutin ja loppuasiakkaan välillä. Asiointipalvelu tarjoaa useita työkaluja, joiden avulla terapeutti voi hoitaa asiakassuhdetta entistä laadukkaammin ja tehokkaammin.

Integroituu Diarium-ohjelmaan

Asiointipalvelu on erillinen lisäosa, mutta se kytkeytyy saumattomasti Diarium-ohjelmaan. Terapeutti käyttää asiointipalvelua omilla Diarium-tunnuksillaan. Terapeutin asiakas kirjautuu asiointipalveluun yrityksen kotisivujen kautta. Ensimmäisellä käyttökerralla asiakas tunnistetaan vahvan tunnistuksen avulla. Palvelu on täysin mobiilioptimoitu ja se toimii erinomaisesti älypuhelimella.

Vahva asiakkaan tunnistaminen

Tavallisessa yrityksen lähikontaktissa asiakas tunnistetaan henkilökortin avulla. Sähköisessä asiointipalvelussa asiakas tunnistetaan verkkopankkitunnuksin tai mobiilivarmenteen avulla tehtävän vahvan tunnistautumisen avulla. Vahvan tunnistuksen vuoksi voit olla varma siitä, kenen kanssa asioit.

Suojattu sähköinen viestintä

Asiointipalvelun kautta asiakas ja terapeutti voivat lähettää viestejä toisilleen turvallisesti. Viestit voivat sisältää tekstiä, kuvia, liitetiedostoja tai vaikkapa linkin asiointipalveluun toteutettuun esitietolomakkeeseen. Kaikki viestiliikenne on vahvasti salattu, joten asiointi on turvallista.

Lomakkeet ja mittarit

Lomakkeiden avulla terapeutti voi kerätä asiakkaalta erilaista tietoa. Asiakas voi esimerkiksi ennen terapian alkua täyttää asiointipalvelussa esitietolomakkeen ja tieto välittyy terapeutin hyödynnettäväksi Diarium-ohjelmaan. Asiointipalvelussa on valmiina hyödynnettävissä laaja valikoima erilaisia mittareita ja tiedonkeruulomakkeita. Valmiiden lomakkeiden lisäksi yritys voi lomaketyökalun avulla laatia omia räätälöityjä lomakkeita ja kerätä niiden avulla tietoa asiakkailta tai hyödyntää niitä itse terapiatyön ohessa.

Harjoitusohjelmat

Asiointipalvelun harjoitusohjelmat-ominaisuuden avulla terapeutti voi laatia asiakkaille harjoitusohjelmia kotona tapahtuvaa harjoittelua varten. Harjoitusohjelma voi perustua valmiisiin asiointipalvelusta löytyvään materiaaliin tai yrityksen itse tuottamaan aineistoon (kuvat ja videot). Harjoitusohjelma julkaistaan asiakkaalle digitaalisesti asiointipalvelun kautta – ei enää tulostettavia lomakkeita.

Lisätietoja Navisec Healthista:

health.navisec.fi

Perusominaisuudet

Lisäominaisuudet

Koulutuspalvelut