Ratsastusterapia on lääkinnällistä kuntoutusta

”Ratsastusterapiassa tärkeää on terapeuttinen kolmio eli asiakas, hevonen ja terapeutti. Kaikki ovat jatkuvassa verbaalissa tai nonverbaalissa vuorovaikutuksessa keskenään. Tärkeinä arvoina ovat turvallisuus ja luovuus”, toimintaterapeutti ja yrittäjä Johanna Pohjola Lokalahdelta kertoo.

Turvallisuus tarkoittaa kaikkien kolmen osapuolen turvallisuutta. Se pohjautuu hevosen käyttäytymisen ymmärtämiseen eri tilanteissa, hevosmiestaitoon ja ammatilliseen osaamiseen. Näistä syntyy myös luovuus ratsastusterapian toteuttamisessa.

Hevosen ja sen elinympäristön tarjoamissa toimintamahdollisuuksissa ihminen on mukana hyvin kokonaisvaltaisesti kehollaan. Hän on jatkuvassa aistivuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Toiminta tarjoaa kokonaisvaltaista, monipuolista ja konkreettista toimintaa. Sen vaikutusmahdollisuudet ovat erittäin laajat ja monipuoliset niin fyysisellä kuin psyykkiselläkin puolella.

”Ratsastusterapiassa tärkeää on tavoitteiden siirtäminen jokapäiväiseen elämään. Tavoitteet ovat aina yksilöllisiä”, Pohjola muistuttaa.

 

Hevosen kävellessä siitä välittyy ratsastajaan minuutin aikana noin 100 moniulotteista, symmetristä ja rytmistä liikeimpulssia, jotka ovat hyvin samantyyppisiä kuin ihmisen kävelyssä.

 

Toimintaterapiaa Lokalahdella ja Turussa

Johanna Pohjola on ollut toimintaterapeuttina Uudenkaupungin terveyskeskuksessa 20 vuoden ajan.  Vuodesta 1986 lähtien hän on toiminut samalla myös itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Vuonna 2005 hän hankki toimivat vastaanottotilat Lokalahdelta. Seuraavasta vuodesta lähtien hän on toiminut päätoimisesti itsenäisenä ammatinharjoittajana. Ratsastusterapia tuli mukaan 11 vuotta sitten. Samalla firman nimeksi tuli Toiminta- ja ratsastusterapia J. Pohjola.

Viisi vuotta sitten yrityksen yhtiömuoto muuttui osakeyhtiöksi.

Ratsastusterapia toteutetaan yksilökäynteinä Johannan tallilla Lokalahdella. Menetelminä käytetään muun muassa ratsastusta, hevosen hoitamista ja tallitöitä. Yritys omistaa viisi terapiahevosta.

Johanna Pohjolan ohella yrityksessä työskentelee kolme toimintaterapeuttia. Lisäksi tallilla työskentelevät terapia-avustaja/hevostenhoitaja ja alihankkijana toinen ratsastusterapeutti.

”Toiminta- ja ratsastusterapia J. Pohjola Oy tarjoaa kattavat toiminta- ja ratsastusterapiapalvelut Uudessakaupungissa, Turussa ja lähikunnissa. Toimintaterapiaa toteutetaan Lokalahdella ja Turussa Villa Vekarassa, ja tietysti koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä”, Pohjola sanoo.

 

Hevonen on yhteistyöhaluinen ja sosiaalinen olento, johon on helppo ottaa kontaktia.

 

Valtaosa asiakkaista on lapsia ja nuoria

Yrityksen asiakkaina on vaikeavammaisia kuntoutujia sekä lievemmistä kehityksen häiriöistä ja viiveistä kärsiviä lapsia ja nuoria.

”Asiakkaillamme voi olla vaikeuksia esimerkiksi motoriikassa, leikissä, hahmottamisessa, aistitoiminnan säätelyssä, keskittymisessä, oppimisessa, käsien käytössä tai vuorovaikutustaidoissa”, Pohjola sanoo.

Vaikeudet voivat olla kapea-alaisia tai esiintyä monella eri osa-alueella. Diagnoosi voi olla esimerkiksi kehitysvamma, autismi, Asperger, ADHD, CP, MS, reuma, trauman jälkitila, aistivamma, kehitysviive tai dyspraksia.

Lasten ja nuorten lisäksi kuntoutujina on myös aikuisasiakkaita. Aikuisten toimintaterapiassa painottuvat päivittäisten toimintojen taitojen harjaannuttaminen, esimerkiksi pukeutuminen, ruokailu, kodinhoito, henkilökohtaisen hygienian hoito tai ympäristössä asioimiset.

 

Toiminta- ja ratsastusterapia J. Pohjolan tallilla asuu 5 terapiahevosta. Tilalla on valaistu kenttä, tarhat ja laitumet, inva-WC, lämmitetyt varustetilat, odotustilat, toimivat satulaannousurampit ja muut monipuoliset ratsastusterapiavälineet.

 

Tämä artikkeli on osa terapia-alojen toimijoita esittelevää artikkelisarjaa. Artikkelisarjan tuottaa terapia-alojen erikoisohjelmisto Diarium.

Harkitaanko teilläkin Diariumin käyttöönottoa? Varaa aika esittelylle täältä.

Kirjoittaja