Arviointi- ja kuntoutuspalvelut Lossi

Arviointi- ja kuntoutuspalvelut Lossi on tuore yritys ja tuore Diariumin käyttäjä. Se aloitti toimintansa tammikuussa 2018 Porissa.

Lossin yrittäjät valitsivat Diariumin saatuaan suosituksia suoraan kollegoilta ja Facebookin ryhmistä. Diariumissa kohtaavat laatu, käytettävyys, Kanta-yhteensopivuus ja hinta yritykselle sopivalla tavalla. Käyttöönotto sujui yrittäjien mielestä mutkattomasti. Järjestelmä oli helppo omaksua, ja tukea on sopivasti tarjolla.

Lossi tuottaa tuetun asumisen palveluita mielenterveyden häiriöistä sekä neuropsykiatrisista oireista kärsiville, pääosin nuorille aikuisille ja työikäisille.  Lossissa tuettuun asumiseen on integroitu moniammatillisia arviointi- ja kuntoutuspalveluita, kuntouttavia ryhmäinterventioita sekä opintoihin ja työelämään tähtäävää kuntoutusta. Lisäksi yritys tarjoaa erilaajuisia työ- ja toimintakyvyn arviointeja, yksilöterapiaa sekä ryhmiä myös muille tahoille. Yrittäjät ovat koulutustaustoiltaan psykologi ja toimintaterapeutti.