Tietoturvasta ja tietosuojasta huolehtiminen on tärkeää

Tietosuojan ja tietoturvan takaaminen on nykyään entistä tärkeämpää. Yritysten tulee huolehtia siitä, että tekniset turvallisuusratkaisut ovat kunnossa. Sen lisäksi on kuitenkin tärkeää pitää myös ihmisten osaaminen ajan tasalla. Yrityksen työntekijöiden täytyy tietää miten toimia päivittäisissä työtehtävissä noudattaen tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä periaatteita.

Yrityksellä tulee olla myös tietoturvasuunnitelma, jossa kuvataan miten yrityksessä huolehditaan tietoturvasta ja miten henkilöstö on koulutettu tietoturva-asioiden osalta. Tietoturvasuunnitelma on käytännön työväline, joka auttaa yrityksiä kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 

Inhimilliset virheet ja päivittämättömät ohjelmistot ovat yleisimpiä syitä yritysten tietomurroille. Päivittämättömissä ohjelmistoissa on yleensä hyvin tunnettuja haavoittuvuuksia, ja ihmiset voivat esimerkiksi joutua kalasteluviestien uhreiksi. Sen takia onkin erittäin tärkeää, että kaikki yrityksen työntekijät saavat koulutusta tietoturvan perusteisiin liittyen.

Tietoturvasta huolehtiminen tarkoittaa pieniä yksinkertaisia tekoja arjessa. Perusasiat kannattaa palauttaa mieleen säännöllisillä koulutuksilla. Tietoturvasta huolehtiminen on kaikkien yrityksen työntekijöiden vastuulla. Verkkokoulutukset ovat helppo ja tehokas tapa järjestää koulutus. Kannattaa käydä tutustumassa Navicre Oy:n tarjoamiin helppokäyttöisiin verkkokoulutuksiin terveydenhuollon toimijoille. Lue lisää täältä!

Diarium-ohjelma tarjoaa turvallisen tavan säilyttää ja käsitellä potilastietoja


Potilastietojen säilytys ja käsittely on erittäin olennainen osa tietoturvaa ja tietosuojaa terveydenhuollon alalla toimivassa
 yrityksessä. Käyttämällä nykyaikaista ja vaatimukset täyttävää potilastietojärjestelmää sinun ei tarvitse huolehtia siitä ovatko yrityksesi potilastiedot turvassa ja oikein säilytetty. Diarium-ohjelma kuuluu Valviran tietojärjestelmien luokittelun A-luokkaan ja se on käynyt läpi sertifiointiprosessin, jossa on todennettu Kanta-palveluihin integroituvaan tietojärjestelmään kohdistuvien olennaisten vaatimusten täyttyminen. Ohjelmaa päivitetään kuukausittain ja uusi versio on automaattisesti kaikkien käytössä. Käyttäjien ei siis itse tarvitse huolehtia ohjelman päivittämisestä. Käyttäjän vastuulla on noudattaa ohjelman käytössä tietoturvaa edistäviä käytäntöjä sekä huolehtia siitä, että omissa laitteissa on virustorjunta kunnossa ja esimerkiksi nettiselain on päivitetty aina uusimpaan versioon. Diarium-ohjelman tuki-sivulta löytyy verkkokurssi nimeltä “Ohjeita tietoturvaan”. Sieltä löytyy hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla voit parantaa omaa tietoturvaasi.

Haluatko tutustua Diarium-ohjelmaan? Varaa aika maksuttomaan esittelyyn!

Verkkokoulutukset ovat tehokas ja helppo tapa ylläpitää henkilöstön osaamista


Verkkokoulutukset tarjoavat helpon, kustannustehokkaan ja nykyaikaisen tavan huolehtia tietoturva- ja tietosuojakoulutuksista. Kun koulutus tapahtuu itseopiskeluna verkossa, se on helppo sovittaa muiden työtehtävien lomaan. Verkkokoulutukset voidaan suorittaa koska tahansa ja missä tahansa. Verkkotenttien avulla varmistetaan, että osaaminen on halutulla tasolla. Verkkokoulutusjärjestelmästä saa myös todistuksen suoritetuista koulutuksista, jolloin on helppo jälkeenpäin näyttää mitä koulutuksia henkilöstö on suorittanut.

Navisec-verkkokoulutukset ovat loistava tapa hoitaa henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutukset. Saatte käyttöönne valmiit vuosittain päivittyvät koulutussisällöt, joten teidän ei itse tarvitse käyttää aikaa sisältöjen tuottamiseen. Lisäksi teidän on myöhemmin helppo osoittaa, että henkilöstö on koulutettu tietoturva- ja tietosuoja-asioiden osalta. Tämä on asia, joka tulee kuvata myös yrityksen tietoturvasuunnitelmassa. 

Kirjoittaja