Ominaisuudet

 • Toimii nettiselaimella

  Diarium on selainkäyttöinen sovellus ja se toimii kaikilla päätelaitteilla (tietokone, älypuhelin, tablet-laite). Päivitykset ja varmuuskopiointi kuuluvat ylläpitopalveluun ja ne tapahtuvat automaattisesti. Ohjelman käyttämiseen tarvitaan ainoastaan nettiselain ja verkkoyhteys.
 • Helppo käyttää

  Ohjelman suunnittelussa on panostettu erityisesti hyvään käytettävyyteen. Helppokäyttöisyyden takaa myös se, että ohjelman suunnittelussa on keskitytty erityisesti terapeuttien tarpeisiin, eivätkä raskaat lääkäriominaisuudet kuormita ohjelman käyttöliittymiä.
 • Kehittyy jatkuvasti

  Ohjelmaan kehitetään jatkuvasti uusia ominaisuuksia. Kehitystyössä kuuntelemme tarkasti asiakkaidemme meille esittämiä toiveita - hyvät kehitysideat toteutetaan usein nopeasti! Päivitykset asennetaan automaattisesti kaikille asiakkaillemme.
 • Hyvä asiakastuki

  Ylläpitopalveluun sisältyy asiakastuki puhelimitse ja sähköpostilla. Vastaamme kysymyksiin nopeasti ja ratkaisukykymme on hyvä. Ongelmatilanteissa hyödynnämme etätukipalvelua, jonka kautta voimme jakaa saman ruudun asiakkaan kanssa.

Perusominaisuudet

 • b
 • Asiakasrekisteri

  Henkilöasiakkaat

  Henkilöasiakkailla tarkoitetaan hoidettavia asiakkaita. Asiakasrekisteriin tallennetulle asiakkaalle voidaan kirjata hoitojaksoja, käyntejä ja laskuja.

  Henkilörekisteriin tallennettavia tietoja ovat esimerkiksi asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Asiakkaan tietoihin voidaan määrittää myös asiakkaan ensisijainen terapeutti ja hoitojen maksaja. Asiakaskortille voi tallentaa liitetiedostoina esimerkiksi valokuvia tai skannattuja dokumentteja.

  Organisaatioasiakkaat

  Organisaatioasiakkaat ovat laskun maksajia. Usein organisaatio vastaa osittain tai kokonaan henkilöasiakkaan hoitokustannuksista.

  Rekisteriin viedään laskutuksen kannalta keskeisimmät tiedot, kuten organisaation nimi, y-tunnus, osoite ja verkkolaskuosoite. Organisaatiotietoihin voidaan määrittää myös omavastuun määräytymisperuste, jonka perusteella lasku osataan jakaa henkilöasiakkaan ja organisaatioasiakkaan kesken osiin. Organisaatiotietoihin voidaan määrittää myös käytettävä sopimushinnasto, joka vaikuttaa ko. organisaation hoitohintoihin.

 • a
 • Ajanvaraus

  Viikko- ja päivänäkymä

  Ajanvarauskalenteria voi käyttää viikko- tai päivänäkymän avulla. Viikonäkymässä tarkastellaan yhden tai useamman terapeutin ajanvaraustietoja viikkokohtaisesti. Päivänäkymä näyttää yhden päivän varaustiedot kaikkien terapeuttien osalta. Varaukset esitetään kalenterinäkymässä varaustyypin mukaan värikoodattuna. Varauksen yhteydessä näkyvä lippu-kuvake kertoo käyttäjälle värikoodein onko varauksesta jo kirjattu käynti (keltainen lippu) ja onko tehty käynti laskutettu (vihreä lippu).

  Henkilöt ja resurssit

  Ajanvaraustoimintojen avulla voi hallita henkilöiden ja resurssien varauksia. Kaikille yrityksen terapeuteille voidaan luoda ajanvarausnäkymään oma kalenteripohja, jonka kautta hallitaan kyseisen työntekijän ajanvarauksia. Kalenteriin voi luoda vapaasti resursseja (esim. huone, laite, tila), joiden käyttöä voi hallinnoida saman varausnäkymän kautta. Henkilöiden ja resurssien varaukset voidaan linkittää toisiinsa ja varaus voidaan tallentaa samanaikaisesti tietyn terapeutin ja tietyn resurssin kalenteriin.

  Sarjavaraus

  Sarjavaraustoiminnon avulla terapeutti voi nopeasti varata yhdellä kertaa asiakkaalle hoitosarjan. Käyttäjä valitsee kalenterinäkymästä tulevien ajanvarausten päivät ja ajanvaraus tallennetaan automaattisesti kaikille valituille päiville. Kalenterissa voi käyttää myös kopio/leikkaa/liitä -toimintoja, jotka nopeuttavat varausten käsittelyä.

  Työvuorot

  Ajanvarauskalenterissa on mahdollista hyödyntää työvuoroja, jotka ohjaavat toimintaa ajanvarauksen yhteydessä. Terapeutin työaika (tai loma) näkyy kalenterissa värikoodattuna ja merkintä kertoo myös muille käyttäjille, että mihin aikaan ko. terapeutti on töissä.

 • h
 • Hoitojaksot, lähetteet ja käynnit

  Hoitojakso

  Asiakkaalle voi luoda ohjelmaan hoitojakson, jonka tietoihin määritetään mm. hoitosarjan tyyppi (fysioterapia, toimintaterapia tms.) ja hoitokertojen määrä. Hoitojakson perustietoihin kirjataan myös tieto laskun maksajasta. Maksajatietoa hyödynnetään myöhemmin laskutusvaiheessa ja lasku hoidoista voidaan kohdistaa suoraan valitulle maksajaorganisaatiolle.

  Käyntikirjaukset

  Hoitotyön laskutus perustuu hoitojaksoon kytkeytyviin käyntikirjauksiin. Käyntikirjauksen yhteydessä valitaan mm. käyntipäivä, käynnistä vastaava terapeutti ja valitaan hoitohinnastosta tehdyt toimenpiteet. Käynnin hinta muodostuu valittujen toimenpiteiden perusteella. Käynnin yhteyteen voi tallentaa myös mm. reitti- ja kilometritiedot, joita voi myöhemmin hyödyntää laskutuksen yhteydessä ja KELA:n KU 203 -lomakkeella.

  Lähete

  Fysioterapialähete tallennetaan hoitojakson yhteydessä näkyvälle Lähete-välilehdelle. Tallennusnäkymästä löytyy tallennuspaikat kaikille fysioterapialähetteen tiedoille (mm. lähettävä lääkäri ja lääkärin diagnoosi). Lähetetietoihin voi tallentaa alkuperäisen lääkärin lähetteen liitetiedostoja sähköisessä muodossa. Diagnoosin valinta tehdään ICD10-koodistosta, joka päivittyy automattisesti Diarium-ylläpidon toimesta.

  Yhteenveto

  Ohjelman yhteenvetonäkymä kokoaa yhteen kaikki henkilöasiakkaan hoito- ja laskutustapahtumat hoitojaksokohtaisesti. Yhteenvetonäkymästä näkee yhdellä silmäyksellä kaikki valitun asiakkaan hoitotapahtumat, kuten käynnit ja laskut. Käyttöliittymästä hyödynnetään selkeitä värikoodeja, joiden avulla hahmottaa nopeasti, onko käynnin tila laskutettu vai laskuttamaton.

 • y
 • Rakenteinen kirjaaminen

  Nimikkeet

  Hoitoprosessin vaiheen ja otsikon lisäksi kirjaukseen voidaan liittää nimike. Diarium-ohjelma tukee fysioterapia-, toimintaterapia-, puheterapia- ja jalkaterapianimikkeistöjä. Nimikkeistöt ovat valmiina Diarium-ohjelmassa, eikä käyttäjien tarvitse itse ylläpitää niitä.

  Potilaskertomus

  Potilaskertomus kokoaa yhteen asiakkaan kirjaukset. Potilaskertomus on hoitojaksokohtainen ja näkymästä voi valita tarkasteltavan hoitojakson. Näkymän kautta pystyy helposti muodostamaan kokonaiskuvan asiakkaan kuntoutuksen etenemisestä.

  Vapaa teksti

  Kirjaukseen voidaan liittää myös vapaata tekstiä. Vapaan tekstin tuottamista helpottaa mallikoodisto, jonne yritys voi tallentaa yleiskäyttöisiä ja usein toistuvia tekstipohjia. Tekstimalli voidaan ottaa kirjauksen pohjaksi ja se nopeuttaa kirjauksen tekemistä.

  Hoitoprosessin vaiheet

  Potilaskertomusnäkymä tukee hoitoprosessin vaiheita, jotka ovat “Tulotilanne”, “Hoidon suunnittelu”, “Hoidon toteutus”, “Hoidon arviointi” ja “Määrittämätön”. Uutta kirjausta tehtäessä valitaan, mihin vaiheeseen kirjaus liitetään.

  Otsikot

  Kirjauksissa käytetään kansallisen tason otsikoita. Otsikoiden avulla kirjaus voidaan jäsentää asiaryhmiin ja sitoa asiayhteyteen. Otsikoita ovat esimerkiksi: “Esitiedot”, “Hoidon syy” ja “Hoidon tavoitteet.

 • o
 • Potilastiedon arkisto (KANTA)

  Kanta-liitäntä

  Diarium on Kanta-sertifioitu ja Valviran A-luokkaan rekisteröity tietojärjestelmä. Valviran ajantasainen tietojärjestelmärekisteri löytyy täältä.

  Terapeutti voi toimittaa hoitotietoja potilastiedon arkistoon suoraan omasta Diarium-ohjelmasta käsin. Myös hoitotietojen hakeminen arkistosta onnistuu oman Diarium-ohjelman kautta.
  Kantaan liittyminen

  Me tarjoamme Kanta-liittymiseen kaksi erilaista vaihtoehtoa, Kanta-webinaari ja Kanta-käyttöönottoprojekti. Webinaari soveltuu parhaiten pienehköille, alle kymmenen henkilön, yrityksille. Käyttöönottoprojekti on sopiva vaihtoehto isommille yrityksille. Mikäli haluat keskustella sopivasta liittymisvaihtoehdosta, voit olla yhteydessä tukeemme.

  Webinaari tarjoaa tarvittavan tiedon ja tuen liittymiseen sekä koulutuksen Kanta-ominaisuuksien käyttöön. Koulutukset toteutetaan webinaareina ilmoittaminamme ajankohtina. Lisäksi saatte käyttöönne koulutusvideon yrityksenne kaikille työntekijöille. Webinaari soveltuu parhaiten pienehköille, alle kymmenen henkilön, yrityksille. Lue lisää Kanta-webinaarista

  Käyttöönottoprojekti sisältää asiakaskohtaisen aikataulutetun projektisuunnitelman, nimetyn projektipäällikön ja säännölliset katsauspalaverit liittymisen eri vaiheissa. Käyttöönottoprojektin aikana Diarium huolehtii yhdessä asiakkaan kanssa siitä, että kaikki liittymiseen liittyvät yksityiskohdat tulee huomioitua yhdessä sovitun aikataulun puitteissa. Lue lisää Kanta-käyttöönottoprojektista.
  Lisätiedot

  Kantaan liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Diarium-tukeen: tuki@diarium.fi

 • n
 • Palaute

  Palautteen kirjoittaminen

  Palautteen kirjoittamisessa hyödynnetään hoitosarjan aikana tehtyjä kirjauksia. Palauteteksiin voidaan liittää asiakkaan diagnoosit, käyntipäivät kommentteineen, maksusitoumuksen tiedot ja kirjaukset. Palautetoiminnossa voi hyödyntää myös mallikoodistoon tallennettuja valmiita tekstipohjia (fraaseja).

  Lähettäminen ja tallentaminen

  Palaute voidaan tulostaa ohjelmasta asiakkaalle itselleen, lähettäneelle lääkärille, maksajaorganisaatiolle tai vapaasti valittavalle vastaanottajalle. Palaute tallentuu myös yhteenveto-näkymään, josta sen voi tarvittaessa avata myöhemmin uudelleen.

 • i
 • Kela-lomakkeet

  KELA-lomakkeet

  Valmiiksi täytetyt KELA-lomakkeet vähentävät virheitä ja nopeuttavat toimintaa laskutuksen yhteydessä. Diarium-ohjelmasta voi tulostaa esitäytettynä keskeisimmät KELA:n kanssa asiointiin tarvittavat lomakkeet. Esitäytettäviä lomakkeita ovat esimerkiksi: selvitys annetusta fysioterapiasta (SV 3FS), tilitys sairaanhoitokustannuksista SV 132, tilitys sairaanhoitokustannuksista SV 132, avoterapialasku KU 203 ja tilitys kuntoutuskustannuksista KU 206.

  Esitäyttö säästää aikaa

  Lomakkeiden esitäyttö perustuu käyntikirjauksiin. Käyntikirjauksen yhteydessä määritetään mm. KELA-koodi, toimenpide, käynnin kesto, kotikäynnin matkareitti ja matkan pituus. Laskutusvaiheen paperityöt nopeutuvat merkittävästi, kun esimerkiksi tilityslomake voidaan tulostaa ohjelmasta ulos KELA:n viralliselle lomakepohjalle valmiiksi täytettynä.

 • v
 • Suorakorvaus

  Kela-suorakorvaus

  Suorakorvaustoiminnot mahdollistavat laskun jakamisen asiakkaan ja KELA:n välillä taksoihin perustuen. Asiakkaan laskusta vähennetään automaattisesti KELA:n suorakorvaustaksan mukainen korvausosuus. Kelaa laskutetaan kätevän koontilaskutoiminnon avulla, joka kokoaa yhteen kaikki tietyn aikavälin asiakkaat.

  Kela-lomakkeet

  Diarium-ohjelmasta saa tulostettua valmiiksi täytetyt Kelan SV 3FS (selvitys annetusta fysioterapiasta) ja SV 132 (tilitys sairaanhoitokustannuksista suorakorvausmenettelyssä) -lomakkeet. Asiakkaiden tiedot ja kustannukset siirretään lomakkeille automaattisesti Diarium-ohjelmaan tehtyjen kirjausten perusteella.

 • w
 • Sopimushinnastot

  Sopimus vaikuttaa hintoihin

  Sopimuksien avulla voidaan vaikuttaa käytettäviin hoitohintoihin. Laskutusnimikkeet (esim. Fysioterapia 60 min) määritetään perushinnastoon ja käytettäviä hintoja voidaan mukauttaa tapauskohtaisesti sopimuksien avulla. Sopimukset selkeyttävät hinnaston rakennetta, koska laskutusnimikkeitä ei tarvitse syöttää useaan kertaan eri maksajatahoja varten.

  Käytettävissä kolme sopimustyyppiä

  Sopimus voi olla tyypiltään: yleinen sopimus, terapeutin sopimus ja toimipisteen sopimus. Yleistä sopimusta käytetään tietyn maksajatahon (esim. vakuutusyhtiö tai Kela) hoitohintojen määrittämiseen. Terapeutin sopimuksen avulla voidaan määrittää tietylle terapeutille omat hinnat. Toimipistekohtaista sopimusta tarvitaan, jos yrityksessä on useita toimipisteitä ja näissä käytetään toisistaan poikkeavia hintoja.

 • l
 • Ennakkomaksut

  Voit luoda ennakkomaksuja Diariumiin ja hyödyntää niitä esimerkiksi lahjakortti-myynnissä.

 • l
 • Laskutus

  Asiakkaan laskuttaminen

  Laskutustoiminnot perustuvat hoitohinnastoon ja hoitokirjauksiin. Ohjelma pitää kirjaa laskuttamattomista käynneistä ja tarjoaa niitä laskutettaviksi. Lasku voidaan tehdä henkilöasiakkaalle tai maksajaorganisaatiolle (esim. KELA, vakuutusyhtö, työnantaja). Lasku voidaan myös helposti jakaa kahden tai useamman maksajan kesken osiin. Asiakkaan maksettavaksi jäävä omavastuuosuus voi perustua KELA-taksoihin tai organisaatio/sopimuskohtaisiin sääntöihin.

  Koontilasku

  Koontilaskutoiminto helpottaa KELA:n suorakorvaustilityksen tekemistä. Samalle koontilaskulle voidaan koostaa tietyn aikajakson kaikki suorakorvausasiakkaat ja näistä muodostetaan yksi koontilasku. Koontilaskun kautta voidaan tulostaa valmiiksi täytetty tilitys sairaanhoitokustannuksista SV 132 -lomake. Vaikeavammaisten kuntoutuksessa voi hyödyntää valmiiksi täytettyä tilitys sairaanhoitokustannuksista KU 206 -lomaketta.

  Liitteet ja laskun lähetys

  Valmiiksi täytetyt KELA-lomakkeet nopeuttavat laskutustyötä. Laskun kautta voi tulostaa valmiiksi täytetyn selvitys annetusta fysioterapiasta SV 3FS -lomakkeen ja avoterapialasku KU 203 -lomakkeen. Laskun toimittamiseen asiakkaalle on käytettävissä useita eri vaihtoehtoja: perinteinen tulostus ja postitus, verkkolasku, sähköpostilasku ja postituspalvelu.

  Tarvikelasku

  Tarvikelaskutoiminto mahdollistaa tuotteiden myymisen asiakkaille. Tuotteita voidaan myydä hoitokäynnin yhteydessä, jolloin myyty tuote voidaan poimia samalle laskulle hoitotapahtumien kanssa. Lasku voidaan tulostaa paperille, toimittaa eteenpäin verkkolaskuna, lähettää asiakkaalle sähköpostin liitetiedostoja tai postituspalvelun kautta.

 • p
 • Raportit

  Monipuolinen raporttiosio

  Raportit mahdollistavat toiminnan seuraamisen ja kehittämisen. Raporttien muodostamisessa voi hyödyntää suodatin-toimintoa, joka mahdollistaa räätälöityjen raporttien rakentamisen. Suodattimena voi käyttää esimerkiksi toimipistettä, terapeuttia ja aikaväliä. Raportit voi tallentaa Excel- tai PDF -muodossa omalle tietokoneelle.

  Hoitotyöraportit

  Hoitotyötä voi seurata hoitokirjauksiin perustuvien raportin avulla. Hoitotyön seurantaa voidaan tehdä hoitoryhmä- tai toimenpidetasolla. Hoitotyöraportin avulla voi esimerkiksi selvittää, kuinka monta kertaa “Fysioterapia 60 min” -toimenpidettä on tehty edellisen vuoden aikana ja paljonko siitä on kertynyt laskutusta.

  Talousraportit

  Keskeisimpiä taloushallinnan raportteja ovat laskutuspäiväkirja, suorituspäiväkirja, avoimet laskut ja luottotappiot. Nämä raportit toimitetaan yleensä kirjanpitäjälle ja niistä saa irti keskeiset taloudenhallintaan liittyvät tiedot.

  Muut raportit

  Muita hyödyllisiä raportteja ovat mm. tuotemyyntiraportti, maksajaraportti, käyntiraportti ja läheteraportti. Myös näiden raporttien muodostamiseen voi vaikuttaa monipuolisen suodatustoiminnon avulla.

 • x
 • Reskontra

  Reskontra eli maksuseuranta

  Reskontran kautta voidaan hakea esille avoimia laskuja ja merkitä niille maksusuorituksia. Maksetuksi merkityt laskut poistuvat automaattisesti avoimien laskujen listalta.

  Sähköinen tiliote

  Reskontran ylläpito on mahdollista automatisoida pankin tarjoaman sähköisen tiliotteen avulla. Yritys voi noutaa tiliotteen sähköisessä muodossa omasta pankista ja ladata sen tiedostomuodossa Diarium-ohjelmaan. Diarium lukee tiedoston koneellisesti ja merkitsee laskut maksetuksi viitenumeron, summan ja maksupäivän perusteella.

 • t
 • Työvuorojen suunnittelu

  Työvuorot ajanvarauksessa

  Työvuorot kytkeytyvät ohjelman ajanvarauskalenteriin. Työvuorot näkyvät ajanvarauskalenterissa ja ne ohjaavat toimintaa ajanvaraamisen yhteydessä. Työvuoroista näkee, milloin kukin terapeutti on töissä tai lomalla.

  Työvuorojen hallinta

  Työvuorot suunnitellaan terapeuttikohtaisesti kalenterinäkymän kautta. Omien työvuorojen hallinta voidaan vastuuttaa terapeutille itselleen tai työvuorosuunnittelusta voi vastata yrityksen vastuuhenkilö.
  Nettiajanvaraus

  Nettiajanvaraus perustuu työvuoroihin. Netistä voi varata aikoja vain niiden työvuorojen päälle, jotka terapeutti on päättänyt vapauttaa näkyviin nettisivuille.

 • s
 • Markkinointitoiminnot

  Sähköpostit ja tekstiviestit

  Diarium-ohjelmaan voi kerätä asiakkaiden sähköpostiosoitteita ja puhelinnumeroja. Tietoja voi myöhemmin hyödyntää markkinointitarkoituksiin. Markkinointitoimintojen avulla voidaan lähettää asiakkaille sähköpostiviestejä tai tekstiviestejä Diarium-ohjelman kautta.

  Automaattiset viestit

  Ajanvaraustoimintoihin voidaan kytkeä päälle muistutusominaisuus. Ohjelma voi lähettää asiakkaalle ajanvarauksesta automaattisen muistutusviestin ajanvarauspäivän aamuna. Tekstiviestillä vastaanotettu muistutus vähentää asiakkaiden unohduksia ja sitä kautta syntyy selvää kustannussäästöä.

 • e
 • Tiedotteet

  Tehokkaampaa viestintää

  Diarium-ohjelmaa käytetään jatkuvasti työpäivän aikana ja siksi onkin luontevaa, että myös yrityksen sisäinen tiedottaminen hoidetaan ohjelman kautta. Työpöytänäkymän yksi ominaisuus on tiedotepalsta, jonka avulla yritys voi siirtää tiedottamisen perinteiseltä ilmoitustaululta ja sähköposteista Diarium-ohjelmaan.

  Tavoittaa työntekijät

  Toiminnon käyttöoikeudet voidaan määrittää niin, että tiedotteiden lisäysoikeus on vain tietyillä henkilöillä ja lukuoikeus kaikilla työntekijöillä. Erityisen tärkeät viestit voidaan määrittää avautumaan automaattisesti ruudulle, kun käyttäjät kirjautuvat ohjelmaan sisään – näin varmistutaan siitä, että tärkeä tiedote tavoittaa varmasti kaikki käyttäjät.

 • u
 • Tehtävälista

  Tehtävälista

  Tehtävälista löytyy Diarium-ohjelman työpöytänäkymästä. Oletusarvoisesti tehtävät tallentuvat käyttäjän omalle listalle, mutta tehtäviä voi tallentaa myös työkavereiden listoille. Toimintoa käytetään usein esimerkiksi soittopyyntöjen välittämiseen. Tehtävälista näyttää oletuksena tekemättömiä tehtäviä. Tehtävä häviää oletusnäkymästä, kun se merkitään tehdyksi. Tehtävälle voidaan asettaa myös määräaika, jolloin järjestelmä lähettää käyttäjälle tekstiviestimuistutuksen asetettuna määräaikana.

  Automaattiset muistutukset

  Käyttäjä voi halutessaan ottaa käyttöön automaattisen muistutusominaisuuden. Tällöin ohjelma tutkii joka maanantai laskuttamattomat käynnit ja vertaa niitä lähetteiden voimassaoloaikaan. Käyttäjän tehtävälistalle lisätään automaattisesti laskutusmuistutus, mikäli lähete vanhenee kuluvan viikon sisällä.

 • r
 • Ilmainen tuki

  Apua ongelmiin

  Asiakastuki sisältyy Diarium-ohjelman ylläpitomaksuun. Pyrimme aina löytämään ongelmiin ratkaisun nopeasti. Hankalammissa ongelmatilanteissa voimme hyödyntää etätukipalvelua, joka mahdollistaa ruudun jakamisen Diarium-tuen ja asiakkaan välillä.

  Asiakastuki palvelee arkisin klo 8-16.

  Yhteystiedot

  Soita numeroon 09 4255 0329 tai lähetä sähköpostia tuki@diarium.fi

  Lisäominaisuudet

 • m
 • Nettiajanvaraus

  Asiakasystävällinen

  Nettiajanvaraus mahdollistaa ajanvaraamisen suoraan yrityksen omilta kotisivuilta. Nettiajanvaraus vähentää puheluiden määrää ja vapauttaa täten aikaa hoitotyöhön. Netin kautta tulleet varaukset tallentuvat suoraan oman Diarium-ohjelman ajanvarauskalenteriin.
  Helppo ottaa käyttöön

  Nettiajanvaraus on helppo ottaa käyttöön. Käyttöönoton yhteydessä määritetään tietyt ajanvaraukseen liittyvät asetukset kuntoon ja toiminto liitetään yrityksen kotisivuille yksinkertaisen upotuskoodin avulla.

  Netissä näkyviä vapaita aikoja voi hallita monipuolisesti työvuorojen avulla. Diariumin ylläpitotoimintojen kautta voi valita, minkä tyyppisiä hoitoja netistä voi varata ja mitkä ajat vapautetaan nettiin varattavaksi. Varausmahdollisuutta voi rajoittaa myös ajanvarauksen tyypin ja terapeutin perusteella.

  Avoinna 24/7

  Nettiajanvaraus antaa asiakkaille mahdollisuuden varata hoitoaika juuri silloin, kun se heille parhaiten sopii. Nettiajanvaraus on mahdollista liittää myös yrityksen Facebook-sivuille, jolloin ajan voi varata myös Facebookin kautta.

  Kysy lisätietoja!

  Ajanvarauksesta on saatavilla myös API-rajapinta, jonka kautta ajanvarauksia voi välittää Diarium-ohjelman kalenteriin. Rajapinta mahdollistaa nettiajanvarauksen integroinnin yrityksen muihin järjestelmiin. Rajapinta ei vaikuta ajanvarauskalenterin käyttöön Diariumissa.

  Kysy lisätietoja tai varaa aika tarkempaan esittelyyn.

 • l
 • Verkkolaskutus

  Verkkolasku organisaatioille

  Sähköistä laskua tarvitaan esimerkiksi kuntien, kaupunkien, sairaanhoitopiirien ja yritysten laskuttamiseen. Diarium-ohjelman verkkolaskutustoiminnolla laskujen lähettäminen on vaivatonta. Laskun lähetys tapahtuu ohjelman laskunäkymästä Verkkolasku-painiketta napsauttamalla. Verkkolaskujen lähetys maksaa 0,80 € / lähetetty lasku (alv 0%).

  Käyttöönotto

  Voitte tilata verkkolaskutuksen käyttöönne täältä. Uusia tilauksia käsitellään kerran viikossa perjantaisin, joten verkkolaskutus on käytettävissä seuraavalla viikolla tilauksesta. Käyttöönottomaksu sisältää yrityksen rekisteröinnin verkkolaskuttajarekisteriin ja tarvittavan OVT-tunnuksen avauksen.

 • A
 • Etäterapia

  Toteuta terapia etänä

  Viivi-sovellus mahdollistaa terapian toteutuksen etänä videopuhelun muodossa. Palvelun avulla terapeutilla on näkö- ja puheyhteys asiakkaaseen. Lisäksi istunnon aikana voi hyödyntää palvelun chat-toiminnallisuutta ja ruudun jakaminen muille videoneuvottelun osallistujille on myös mahdollista. Voit jakaa ruudultasi dokumentteja, materiaaleja, ohjeita tai muuta sisältöä etäterapian tueksi.

  Videoneuvotteluihin voi liittyä 4 eri osallistujaa. Useampi osallistuja mahdollistaa esimerkiksi asiakkaan läheisen tai useamman ammattilaisen osallistumisen etätapaamiseen, moniammatilliset työryhmät tai pienet kuntoutusryhmät.
  Tiivis Diarium-integraatio

  Palvelu integroituu Diarium-ohjelman ajanvaraukseen ja käyntinäkymiin. Ajanvarauksen vahvistusviestiin lisätään automaattisesti mukaan linkki, josta klikkaamalla etäyhteys avautuu. Terapeutti liittyy istuntoon Diarium-ohjelman käyntinäkymästä löytyvää painiketta klikkaamalla. Terapeutilla voi olla samanaikaisesti auki etäyhteys asiakkaaseen ja Diarium-ohjelman kirjausnäkymä.

  Tietoturvallinen ratkaisu

  Markkinoilla on useita ilmaisia ja maksullisia videopuheluiden toteutukseen soveltuvia ratkaisuja. Usein näiden palveluiden ongelmana on tietoturvaan liittyvät kysymykset. Asiakas ei voi olla varma, että mitä kautta liikenne kulkee ja minne tietoa tallentuu. Diarium-etäterapiapalvelu on asennettu Suomessa sijaitseville tietoturvallisille palvelinlaitteille. Sähköistä asiointia ja vahvaa tunnistautumista hyödyntämällä voidaan varmistua, että etäpalvelua toteutetaan mm. Valviran asettamien vaatimusten mukaisesti.

  Kysy lisätietoja tai varaa aika tarkempaan esittelyyn.

 • B
 • Navisec Health – Sähköinen asiointi

  Viesti turvallisesti

  Navisec Health -asiointipalvelu on yrityksen kotisivuille upotettava digitaalinen palvelu, joka mahdollistaa suojatun viestinnän terapeutin ja loppuasiakkaan välillä. Asiointipalvelu tarjoaa useita työkaluja, joiden avulla terapeutti voi hoitaa asiakassuhdetta entistä laadukkaammin ja tehokkaammin.

  Integroituu Diarium-ohjelmaan

  Asiointipalvelu on erillinen lisäosa, mutta se kytkeytyy saumattomasti Diarium-ohjelmaan. Terapeutti käyttää asiointipalvelua omilla Diarium-tunnuksillaan. Terapeutin asiakas kirjautuu asiointipalveluun yrityksen kotisivujen kautta. Ensimmäisellä käyttökerralla asiakas tunnistetaan vahvan tunnistuksen avulla. Palvelu on täysin mobiilioptimoitu ja se toimii erinomaisesti älypuhelimella.

  Vahva asiakkaan tunnistaminen

  Tavallisessa yrityksen lähikontaktissa asiakas tunnistetaan henkilökortin avulla. Sähköisessä asiointipalvelussa asiakas tunnistetaan verkkopankkitunnuksin tai mobiilivarmenteen avulla tehtävän vahvan tunnistautumisen avulla. Vahvan tunnistuksen vuoksi voit olla varma siitä, kenen kanssa asioit.
  Suojattu sähköinen viestintä

  Asiointipalvelun kautta asiakas ja terapeutti voivat lähettää viestejä toisilleen turvallisesti. Viestit voivat sisältää tekstiä, kuvia, liitetiedostoja tai vaikkapa linkin asiointipalveluun toteutettuun esitietolomakkeeseen. Kaikki viestiliikenne on vahvasti salattu, joten asiointi on turvallista.

  Lomakkeet ja mittarit

  Lomakkeiden avulla terapeutti voi kerätä asiakkaalta erilaista tietoa. Asiakas voi esimerkiksi ennen terapian alkua täyttää asiointipalvelussa esitietolomakkeen ja tieto välittyy terapeutin hyödynnettäväksi Diarium-ohjelmaan. Asiointipalvelussa on valmiina hyödynnettävissä laaja valikoima erilaisia mittareita ja tiedonkeruulomakkeita. Valmiiden lomakkeiden lisäksi yritys voi lomaketyökalun avulla laatia omia räätälöityjä lomakkeita ja kerätä niiden avulla tietoa asiakkailta tai hyödyntää niitä itse terapiatyön ohessa.

  Harjoitusohjelmat

  Asiointipalvelun harjoitusohjelmat-ominaisuuden avulla terapeutti voi laatia asiakkaille harjoitusohjelmia kotona tapahtuvaa harjoittelua varten. Harjoitusohjelma voi perustua valmiisiin asiointipalvelusta löytyvään materiaaliin tai yrityksen itse tuottamaan aineistoon (kuvat ja videot). Harjoitusohjelma julkaistaan asiakkaalle digitaalisesti asiointipalvelun kautta – ei enää tulostettavia lomakkeita.

  Lisätietoja Navisec Healthista:

  Navisechealth.fi

  Tutustu Navisec Health -palveluun maksuttomassa webinaarissa

  Ilmoittaudu webinaariin

 • p
 • Tiedolla johtaminen

  Diariumin tiedolla johtamisen palveluiden tarkoituksena on tarjota yrityksesi säännöllisen toiminnan päivittäisiä suoritetietoja johdon päätöksentekoprosessien tukemiseksi.

  Palvelumme ytimen muodostaa helppokäyttöinen visuaalinen ja vuorovaikutteinen online-raportointityökalu. Se on suunniteltu käytettäväksi osana yrityksen päivittäistä päätöksentekoa ja kehittämistä.

  Yhdistämällä käyntien, laskutuksen sekä asiakassegmenttien tiedot tarjoamme kattavan ja ajantasaisen analyysin yrityksesi ja palveluidesi suorituskyvystä.

  Päivittäin päivittyvä raportointikokonaisuus on saatavilla kaikilla älylaitteilla tietoturvallisen ja helppokäyttöisen verkkoalustan kautta missä tahansa liikutkin.

  Verrattuna kirjanpidosta saataviin raportteihin tarjoavat palvelumme mahdollisuuden päästä syvemmälle palvelutuotantoosi. Voit tuntea yrityksesi pulssin, jolloin pysyt aina ajan tasalla siitä, missä mennään. Unohda työläät Excel-taulukot ja manuaalinen datan kokoaminen eri raporteista!

  Tiedolla johtamisen palvelukokonaisuuden avulla tuomme työkalut liiketoiminnan suorituskyvyn ja kuntoutuksen tärkeiden mittareiden sekä trendin etenemiseen.

  Tarjoamme vaivattoman tavan tarkastella muun muassa palvelujen tuotantoa valitulla ajanjaksolla, asiakasryhmiä, terapiamuotoja ja verrata eri palvelujen kehitystä asetettuihin tavoitteisiin. 

  Jatkuvasti kehittyvän mittariston tueksi tarjoamme säännöllisiä sparrauspalavereja yrityksesi kehityskohteiden ja potentiaalin tunnistamiseksi niin taloudellisen tuloksellisuuden kuin kuntoutuksen laadun ja vaikuttavuuden näkökulmasta.

  Tavoitteenamme on tarjota palvelu, joka tukee yrityksesi kasvua ja kannattavuutta sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittymistä.

  Lue lisää palvelusta täältä

 • p
 • E-laskutus

  E-laskutus on lisäominaisuus, joka mahdollistaa laskujen lähettämisen Diariumista kuluttaja-asiakkaille suoraan verkkopankkiin. E-lasku on moderni ja suosittu laskutustapa sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Se on kätevä tapa vähentää paperin määrää ja digitalisoida yrityksen prosesseja.

 • p
 • Nordhealth Pay

  Kattava Nordhealth Pay -maksuratkaisu on täysin integroitu Diariumiin sekä suunniteltu vähentämään hallinnollisia tehtäviä ja manuaalisia virheitä sekä vapauttamaan arvokasta aikaa. 

  Uusimpaan maksutekniikkaan perustuva Nordhealth Pay antaa asiakkaiden valita erilaisista maksutavoista. He voivat maksaa kortilla toimipisteessä ja kotikäynnillä tai vaihtoehtoisesti verkossa suojatun linkin kautta. 

  Lue lisää Nordhealth Paysta täältä.

 • p
 • Inscripta -sanelutoiminto

  Sanelutoiminto on uusi lisätoiminto Diariumiin, jonka avulla esimerkiksi kirjaukset ja palautteet voi perinteisen kirjoittamisen sijaan sanella. Sanelutoiminnon tuottaa suomalainen Inscripta Oy.

  Liitännät

 • z
 • API

  Ota yhteyttä myyntiimme saadaksesi lisätietoja.

 • z
 • Netvisor

  Lue lisää taloushallinnon liitännöistä tai ota yhteyttä myyntiimme saadaksesi lisätietoja.

 • z
 • Ropo Capital

  Lue lisää taloushallinnon liitännöistä tai ota yhteyttä myyntiimme saadaksesi lisätietoja.

 • z
 • ProCountor

  Lue lisää taloushallinnon liitännöistä tai ota yhteyttä myyntiimme saadaksesi lisätietoja.

 • z
 • Talenom

  Lue lisää taloushallinnon liitännöistä tai ota yhteyttä myyntiimme saadaksesi lisätietoja.

 • z
 • Fennoa

  Lue lisää taloushallinnon liitännöistä tai ota yhteyttä myyntiimme saadaksesi lisätietoja.

 • z
 • NAV

  Lue lisää taloushallinnon liitännöistä tai ota yhteyttä myyntiimme saadaksesi lisätietoja.

 • z
 • Fivaldi

  Lue lisää taloushallinnon liitännöistä tai ota yhteyttä myyntiimme saadaksesi lisätietoja.

 • z
 • EmCe

  Ota yhteyttä myyntiimme saadaksesi lisätietoja.

 • z
 • Physiotools

  Ota yhteyttä myyntiimme saadaksesi lisätietoja.

  Koulutukset

 • k
 • Jatkokoulutus

  Jatkokoulutuksessa tutustutaan ohjelman raportteihin ja koontilaskutukseen. Koulutus on tarkoitettu yrityksen raportoinnista ja laskutuksesta vastaaville henkilöille.

  Koulutuksen jälkeen käyttäjä osaa muodostaa ohjelmasta raportteja ja laskuttaa organisaatioita koontilaskutoimintojen avulla.

  Jatkokoulutus järjestetään tyypillisesti noin kuukausi ohjelman käyttöönoton jälkeen. Näin ohjelmaan on ehtinyt muodostua riittävästi raportoitavaa aineistoa.

  Koulutuksemme järjestetään etäyhteyden avulla. Etäkoulutus on asiakkaalle vaivaton vaihtoehto, sillä siihen vaaditaan ainoastaan puhelin ja Internet-yhteydellä varustettu tietokone.

  Koulutuksen sisältö

  Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:

  • koontilaskutus
  • laskutusraportit
  • maksajaraportti
  • hoitotyöraportti
  • käyntiraportti
  • tilastot
  • reskontran toiminta
  • ammatinharjoittajan palkkalaskelma

 • k
 • Kanta-Webinaari

  Webinaari tarjoaa tarvittavan tiedon ja tuen liittymiseen sekä koulutuksen Diariumin Kanta-ominaisuuksien käyttöön. Koulutukset toteutetaan Webinaareina ilmoittaminamme ajankohtina. Lisäksi saatte käyttöönne koulutusvideon yrityksenne kaikille työntekijöille.

  Webinaari soveltuu parhaiten pienehköille, alle kymmenen henkilön, yrityksille. Tyypillisesti Webinaariin osallistuu valitsemanne yhteyshenkilö. Liittymismallin hinta on 300 €, joka sisältää yhden henkilön osallistumisen. Saman Diarium-ohjelman sisällä olevista lisäosallistujista veloitetaan 100€.

  Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

  Toteutus tarjoaa:

  • Aloituswebinaarin liittymisen tueksi.
  • Koulutusvideon Kanta-ominaisuuksien käytöstä Diariumissa.
  • Kyselytunnin Kannan käyttämisen tueksi.
  • Käyttöönottokokeen Kantaan liittymiseksi.
  • Nopean tuen liittymisen aikana WhatsApp-viestintäpalvelun avulla.

 • k
 • Käyttökoulutus – Laaja

  Käyttökoulutus – Laaja

  Käyttökoulutus on uusille Diarium-käyttäjille tarkoitettu koulutus. Koulutus sisältää etäkonsultoinnin ohjelman perusasetusten ja taustatietojen määrittämiseksi.

  Lisäksi koulutuksessa tutustutaan ohjelman perustoimintoihin, kuten asiakasrekisterin käyttöön, käyntikirjausten tekemiseen, laskutustoimintoihin ja raportteihin.

  Laaja-paketti on suunnattu yli 5 työntekijän yrityksille.

  Koulutuksen sisältö:

  • Taustatietojen syöttäminen yhdessä Diarium-asiantuntijan kanssa
  • Käyttökoulutus koko henkilökunnalle
  • Erillinen laskutuskoulutus pääkäyttäjille ja laskuttajille
  • Video-opasteet kaikille käyttäjille

 • k
 • Käyttökoulutus – Perus

  Käyttökoulutus on uusille Diarium-käyttäjille tarkoitettu koulutus. Koulutus sisältää etäkonsultoinnin ohjelman perusasetusten ja taustatietojen määrittämiseksi.

  Lisäksi koulutuksessa tutustutaan ohjelman perustoimintoihin, kuten asiakasrekisterin käyttöön ja käyntikirjausten tekemiseen.

  Perus-paketti on suunnattu pienille yrityksille.

  Koulutuksen sisältö:

  • Taustatietojen syöttäminen yhdessä Diarium-asiantuntijan kanssa
  • Käyttökoulutus koko henkilökunnalle
  • Video-opasteet kaikille käyttäjille

 • k
 • Käyttökoulutus – Mini

  Käyttökoulutus on uusille Diarium-käyttäjille tarkoitettu koulutus.

  Koulutus sisältää etäkonsultoinnin ohjelman perusasetusten ja taustatietojen määrittämiseksi.

  Mini-paketti on suunnattu itsenäisille ammatinharjoittajille.

  Koulutuksen sisältö:

  • Taustatietojen syöttäminen yhdessä Diarium-asiantuntijan kanssa
  • Video-opasteet kaikille käyttäjille