Työkalu terapeuteille

Diarium on terapeuteille suunniteltu Kanta-arkiston sisältävä potilaskortisto- ja laskutusohjelma. Selainkäyttöistä ohjelmaa on helppo käyttää ja monipuoliset ominaisuudet vapauttavat terapeutin aikaa varsinaiseen hoitotyöhön. Varaa esittely ja avaa ohjelma ilmaiseen koekäyttöön!

  • Hyvä käytettävyys

  • Monipuoliset ominaisuudet

  • Järkevä hinnoittelu

Laki sähköisestä laskutuksesta ohjaa organisaatioiden laskutusta sähköiseen muotoon

Verkkolaskutusta koskevaan lainsäädäntöön on tulossa muutos 1.4.2020. Muutoksen myötä hankintayksiköillä ja yrityksillä on oikeus saada pyydettäessä laskut verkkolaskuina toisilta hankintayksiköiltä ja yrityksiltä. Eduskunnassa hyväksyttiin laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (HE 256/2018 vp). Laki astui voimaan 1.4.2019, ja silloin se koski valtion keskushallintoviranomaisia ja yhteishankintayksiköitä. 1.4.2020 laki laajenee koskemaan muitakin...
Lue lisää

Diariumin raportit tarjoaa valmiit kävijämäärät toimintakertomusta varten

Tilastot -raportilta käyntimäärät toimintakertomukseen Yksityisten terveyspalvelujen tuottajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan on annettava vuosittain toimintakertomus lupaviranomaiselle. Toimintakertomuksia voi antaa 7.1.2020 alkaen ja ne on annettava viimeistään 29.2.2020. Toimintakertomukseen tarvittava käyntimäärät löytyvät helposti Diariumin raporteista. ”Raporttien alta löytyy Tilastot. Sinne laitetaan aikaväliksi koko viime vuosi. Diarium laskee valmiiksi asiakasmäärän ja käyntien määrän”,...
Lue lisää

Terapiassa on kyse oivalluksesta löytää omanlainen polku

”Mielestäni kuntoutuminen lähtee motivaatiosta muutokseen ja sopivien tavoitteiden asettelusta”, sanoo yrittäjä Hannaliisa Mäkelä Kouvolan Kuusankoskelta.
Lue lisää

Blogissamme julkaistiin uusi artikkeli verkkolaskutuksen tulevaan lakimuutokseen liittyen. #diarium #verkkolaskutus https://www.diarium.fi/laki-sahkoisesta-laskutuksesta-ohjaa-organisaatioiden-laskutusta-sahkoiseen-muotoon/

Tutustu tarkemmin kiinnostavaan tutkimukseen.

Kuntoutus toteutuu lakimuutoksen jälkeen aiempaa enemmän arjessa. Lisätietoa https://www.kela.fi/ajankohtaista-tutkimus/-/asset_publisher/iohc00EZrUPn/content/tutkimus-kuntoutus-toteutuu-lakimuutoksen-jalkeen-aiempaa-enemman-arjessa

Tutkimusjulkaisu:https://helda.helsinki.fi/handle/10138/311183

#kela #kuntoutus

Blogissa esitellään Terapiapalvelu Oivallus. Yrittäjä Hannaliisa Mäkelä tekee työtä nuorten aikuisten parissa.
https://www.diarium.fi/terapiassa-on-kyse-oivalluksesta-loytaa-omanlainen-polku/
#diarium #psykoterapia #toimintaterapia