Tutustu uuteen tiedolla johtamisen palvelukokonaisuuteen

Haluaisitko olla mukana määrittämässä, miten Suomen terapia-alalla hyödynnetään potilaskortisto- ja laskutusjärjestelmään tallennettua dataa toiminnan kehittämisessä?

Työkalu terapeuteille

Diarium on terapeuteille suunniteltu Kanta-arkiston sisältävä potilaskortisto- ja laskutusohjelma. Selainkäyttöistä ohjelmaa on helppo käyttää ja monipuoliset ominaisuudet vapauttavat terapeutin aikaa varsinaiseen hoitotyöhön. Varaa esittely ja avaa ohjelma ilmaiseen koekäyttöön!

  • Hyvä käytettävyys

  • Monipuoliset ominaisuudet

  • Järkevä hinnoittelu

Diarium-ohjelman Tuki-sivulta löytyy kattavat käyttöohjeet

Diarium-ohjelman Tuki-sivun koulutusmateriaaleista löytyy hyödyllistä sisältö sekä uusille että kokeneemmille käyttäjille. Diarium-ohjelman Tuki-sivulle on tullut tänä vuonna paljon uutta koulutusmateriaalia. Sivulla on kaksi osiota, UKK eli usein kysytyt kysymykset ja Ohjeet. Usein kysytyt kysymykset -osio sisältää yleisimpiä kysymyksiä Diariumin käyttöön liittyen ja vastaukset niihin. Kysymykset on jaettu eri kategorioihin, jotta...
Lue lisää

Miten terapeutit ovat suhtautuneet etäkuntoutukseen?

Etäkuntoutuksen kysyntä on kasvanut valtavasti koronapandemian myötä. Kuntoutusalan ammattilaiset joutuivat sopeutumaan todella nopeasti uuteen työskentelytapaan, kun koronavirus aiheutti tilanteen jossa lähiterapian toteuttaminen ei ollut mahdollista. Kela teetti kyselyn, jolla pyrittiin selvittämään terapeuttien ja heidän asiakkaidensa suhtautumista etäkuntoutukseen. Yli puolet kyselyyn vastanneista terapeuteista suhtautuivat myönteisesti etäkuntoutukseen ja asiakkaista yli 60% koki...
Lue lisää

Rakenteisen kirjaamisen uudistuksen suunnitteluvaihe on saatu valmiiksi

Aloitimme aiemmin tänä vuonna valmistelut Diariumin rakenteisen kirjaamisen uudistamiseksi. Kokosimme Diarium-käyttäjistä pilottiryhmän, jonka tehtävänä oli antaa palautetta ja ideoita kirjaamisen uudistukseen. Teimme uudesta kirjaus -näkymästä prototyypin, jota muokattiin yhteistyössä pilottiryhmän kanssa. Ryhmän jäsenet pääsivät testaamaan kirjaamisen prototyyppiä ja antoivat ideoita ja palautetta, joiden pohjalta prototyyppiä muokattiin edelleen.   Pilotointiprojektista vastasi...
Lue lisää

Blogissamme on julkaistu uusi artikkeli! Sen aiheena on ohjelman Tuki-sivulta löytyvät käyttöohjeet. Sieltä löytyy monia erilaisia verkkokursseja, joiden avulla voi itsenäisesti perehtyä Diariumin käyttöön. #diarium #verkkokurssit

https://www.diarium.fi/diarium-ohjelman-tuki-sivulta-loytyy-kattavat-kayttoohjeet/

Diariumiin on saatavilla lisäominaisuutena verkkolaskutus. Sen avulla laskujen lähettäminen on vaivatonta ja pääset eroon laskujen tulostamisesta. 1.4.2020 lähtien yrityksillä on oikeus saada laskut sähköisinä pyydettäessä. #verkkolaskutus #diarium

https://www.diarium.fi/laki-sahkoisesta-laskutuksesta-ohjaa-organisaatioiden-laskutusta-sahkoiseen-muotoon/

Etäkuntoutus - Mitä ja Miksi ?

Tutustu kaikkien aikojen luetuimpaan blogiartikkeliimme, jossa käsittelemme etäkuntoutusta kokonaisuutena useista näkökulmista!

Artikkelin löydät täältä: https://health.navisec.fi/blogi/etakuntoutus-mita-ja-miksi/