Rakenteisen kirjaamisen uudistuksen suunnitteluvaihe on saatu valmiiksi


Aloitimme aiemmin tänä vuonna valmistelut Diariumin rakenteisen kirjaamisen uudistamiseksi. Kokosimme Diarium-käyttäjistä pilottiryhmän, jonka tehtävänä oli antaa palautetta ja ideoita kirjaamisen uudistukseen. Teimme uudesta kirjaus -näkymästä prototyypin, jota muokattiin yhteistyössä pilottiryhmän kanssa. Ryhmän jäsenet pääsivät testaamaan kirjaamisen prototyyppiä ja antoivat ideoita ja palautetta, joiden pohjalta prototyyppiä muokattiin edelleen.

 

Pilotointiprojektista vastasi Enni Rinkinen Diariumin asiakaspalvelu-tiimistä. Hänen mielestään pilotointi sujui hyvin ja yhteistyö asiakkaiden kanssa toimi hienosti. ”Pilotointi oli hyvin toimiva tapa toteuttaa kirjaamisen uudistuksen suunnitteluvaihe, saimme suunnitelman hiottua kuntoon ja vastaamaan mahdollisimman hyvin käyttäjiemme tarvetta”, Rinkinen kommentoi.

Keräsimme pilotointiin osallistuneilta Diarium-käyttäjiltä palautetta. Osallistujat olivat sitä mieltä, että työmäärä oli kohtuullinen ja että projekti eteni sopivalla tahdilla. Pilotointi koettiin hyvänä tapana osallistaa käyttäjiä Diariumin kehitykseen. “Aikataulu oli sopivan napakka eikä työllistänyt liikaa. Proton esittely, testaus ja palaute toimivat mielestäni hyvin. Uusi versio saatiin kokeiluun nopeasti ja kehitysehdotukset otettiin heti käyttöön,” totesi yksi pilottiryhmän jäsen palautteessaan.

Pilotointi eroaa Diariumin kehityksen aiemmista toimintatavoista siten, että käyttäjät otettiin mukaan kehitysprojektiin jo suunnitteluvaiheessa. Ohjelman kehitys on tapahtunut aina käyttäjien palautteen ja toiveiden perusteella, mutta ominaisuuksien lopullinen määrittely on aiemmin tehty Diarium-tiimin sisällä. Pilottiryhmän jäsen kommentoi palautteessa: “On tärkeää ottaa asiakkaan kokemukset ja näkemykset huomioon, ja tämä onnistuu parhaiten osallistamalla heidät suunnitteluun ja testaamiseen.”

Diariumin tuoteomistaja Hanna Kiiski kertoi, minkä takia pilotointia haluttiin kokeilla: “Pilotointia lähdettiin kokeilemaan siksi, että kirjaus-toimintoon on tullut paljon hyviä ja monipuolisia kehitysideoita, ja toimivan kokonaisuuden rakentaminen on haastavaa ilman käyttäjien testaamista. Kirjaaminen on yksi Diariumin keskeisimpiä ominaisuuksia, joten halusimme saada siitä todella toimivan jokaisesta näkökulmasta katsottuna. Pilotoinnin avulla saimme jo prototyyppivaiheessa suoraa palautetta loppukäyttäjältä, mikä on todella arvokasta. Kaikkea on vielä ennen varsinaista ohjelmointityötä helppo muuttaa, joten siksi halusimme palautetta jo suunnitteluvaiheessa.”

Olemme saaneet suunnitteluvaiheen valmiiksi ja voimme siirtyä eteenpäin toteutukseen. Pilottiryhmälle pidetään vielä viimeinen esittely toteutusvaiheen lopulla ennen käyttöönottoa. Tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan lähempänä lisää.

Kuvitus blogiin

Kirjoittaja