Diarium 100 asiakasyritystä – Miksi teimme sen ja miten sinä voit hyödyntää ideaa?

Ensimmäiset Diarium 100 asiakasyritystä -jutut
Diarium 100 asiakasyritystä esittelee asiakkaidemme toimintaa. Ensimmäisenä vuorossa ovat Nokian Neurofysio ja Osteopatiakeskus Valo.

 

Käynnistimme kesällä 2017 Diarium 100 asiakasyritystä -kampanjan, jossa esittelemme sata terapia-alalla toimivaa asiakastamme. Tässä artikkelissa haluan avata motiivejamme kampanjan taustalla, kertoa kuinka sen teimme ja antaa vinkkejä siitä, miten voit hyödyntää ideaa omassa sähköisessä markkinoinnissasi.

Jos luet tätä juttua tuoreeltaan, saatat huomata, että Diariumin kotisivut ovat vasta uudistuneet. Uusimisprojekti toteutettiin kesällä 2017 ja samalla pohdittiin, millaista sisältöä sivuille tuotetaan.

Idean isä on Diarium-kehityksestä vastaava varatoimitusjohtaja Olli Venemies. ”SOTE-uudistuksen myötä terapia-aloilla toimivien yritysten on entistä tärkeämpää markkinoida yrityksensä palveluita. Mietimme Diarium-tiimissä, että miten me voisimme auttaa asiakkaitamme tässä asiassa. Diarium 100 -kampanjan yhteydessä tuotamme kiinnostavaa ja jakokelpoista materiaalia, joka toivottavasti edistää asiakkaidemme ja meidän liiketoimintaa. Artikkelisarja on samalla mielenkiintoinen läpileikkaus Diarium-ohjelmaa käyttäviin asiakkaisiin”, Olli kertoo. Satavuotiaan Suomen hengessä sata tuntui hyvältä määrältä, vaikka onkin kunnianhimoinen tavoite ja projektia on tarkoitus jatkaa vielä vuonna 2018.

Melko pian tulimme siihen lopputulokseen, että emme voi kirjoittaa sataa referenssitarinaa, jossa asiakkaat kilvan kertovat, kuinka Diarium on muuttanut heidän elämänsä. Sen sijaan haluamme tuoda esille asiakkaidemme toiminnan ja osaamisen erityispiirteitä. Tahdomme julkaista sellaisia artikkeleita, jotka kiinnostavat myös heidän asiakkaitaan ja muita terapia-alan yrittäjiä.

Apuna ammattitoimittaja

Sata persoonallista artikkelia ON paljon! Onneksemme konsernimme emoyhtiössä työskentelee tiedottaja ja toimittaja Saara Liespuu. Saara kirjoittaa mm. Maatilan Pellervoon ja tänä keväänä tulleiden muutosten myötä meidän oli mahdollista alkaa hyödyntää myös Saaran työpanosta. Hän reissaa muiden toimitustöidensä vuoksi laajasti ympäri Suomen ja pystyykin yhdistämään juttumatkoihin myös Diarium-asiakkaiden haastatteluita.

Saaralla ei ole osaa eikä arpaa Diariumin kehityksessä, mikä antaa hänelle mahdollisuuden keskustella asiakkaidemme kanssa avoimin silmin ja ilman ennakko-odotuksia. Uskomme, että asiakkaidemmekin on helpompi irtaantua Diarium-kontekstista, kun haastattelijalla ei ole sidoksia tuotteeseen. Emme myöskään voi riittävästi korostaa toimittajan ammattitaidon arvoa näin kunnianhimoisessa projektissa.

Tavoitteena jotain muuta kuin ylistyslauluja Diariumista

Kyllä – tämäkin artikkelisarja on lopulta markkinointikampanja. Kuka kuitenkaan enää jaksaa lukea sellaisia tekstejä, joissa vain hoetaan, kuinka hyvä juttu jokin yritys tai tuote on?

Nykyaikaisessa internet-markkinoinnissa ei enää riitä oman erinomaisuuden korostaminen  – niin tekevät jo kaikki. Sen sijaan täytyy tuottaa sisältöä, jota asiakkaat – niin nykyiset kuin tulevat – haluavat lukea. Parhaassa tapauksessa sisältösi antaa vastauksia kysymyksiin, joihin asiakkaasi muutenkin etsivät vastauksia.

Muutenkin sähköisen markkinoinnin ydin on siirtynyt hyödyn tuottamiseen muille. Kunnianhimoinen toiveemme ja unelmamme on, että asiakasyritystemme toimintaan sukeltava artikkelisarjamme inspiroisi muita terapia-alan yrittäjiä. Mitä ja miten muut tekevät, ja miten samat ideat toimisivat meillä? Sisällön tuottajana toiveemme on, että hyödyllinen ja inspiroiva sisältö tuo sivuillemme lisää käyttäjiä ja tekee myös Diariumia tunnetummaksi.

Lisäksi haluamme osaltamme auttaa asiakkaitamme heidän sähköisen näkyvyytensä vahvistamisessa. Tiesitkö, että sijoittuminen Googlen hakutuloksissa ei määräydy vain siitä, kuinka monta kertaa avainsana esiintyy sivuillasi? Sijoitus lasketaan monimutkaisilla ja jatkuvasti muuttuvilla algoritmeilla. Siihen vaikuttavat mm. viittaukset luotettavilta sivuilta ja se, kauanko lukijat viettävät sivulla aikaa – eli lukevatko he sisältöä oikeasti. Artikkeli yrityksestäsi on siis lisää näkyvyyspisteitä teidän omille kotisivuillenne.

Hyödynnä samaa ideaa omassa markkinoinnissasi

Sen lisäksi, että voit hyödyntää kampanjaamme yrityksesi näkyvyyden kasvattamiseksi, voit soveltaa sen ydinideaa myös omassa markkinoinnissasi.

Perusfilosofia on siirtää huomiota pois itsestä ja omasta toiminnasta ja kohdistaa sitä enemmän asiakkaisiin. Ihmiset rakastavat tarinoita. Ketkä asiakkaistasi ovat sellaisia, joille mukaan esittelyyn lähteminen olisi mieleistä? Tai onko asiakkaissasi yrityksiä tai urheilijoita, joille itselleenkin voisi olla hyötyä heitä käsittelevästä jutusta? Kirjoitusten idea ei ole kehua yritystäsi – markkinointiarvo luodaan sivuillesi saapuvista lukijoista.  

Terapia-aloilla ei usein kuitenkaan ole mahdollista kertoa omista asiakkaistaan – hoitosuhde on luottamuksellinen ja asiat voivat olla hyvin herkkiä. Pidä silti huomio asiakkaissasi. Sinulle on kuitenkin kertynyt laaja ymmärrys siitä, millaisessa maailmassa asiakkaasi elävät, millaisia ongelmia heillä on ja millaisiin kysymyksiin he etsivät vastauksia. Millaisia ensimmäisen askeleen ohjeita ja vastauksia voisit heille sivuillasi tarjota?

Yllättäviä sivuvaikutuksia

Artikkelisarja on vasta aluillaan, mutta sillä on jo ollut yksi yllättävä ja miellyttävä sivuvaikutus.

Suurin osa Diariumin esittelyistä, tilauksista ja koulutuksista hoidetaan nykyään etäyhteyksin, joten vaikka niiden ja erilaisten tukipyyntöjen myötä meille syntyykin kuva asiakkaidemme toiminnasta, istumme aina tietoliikenneyhteyden eri päissä. Artikkelisarja antaakin asiakkaillemme kasvot ja auttaa ymmärtämään paremmin sitä maailmaa, jossa he toimivat.

 

Sähköinen markkinointi on aina ennen kaikkea oppimisprosessi – et voi etukäteen tietää täysin varmaksi, mikä toimii juuri tässä kontekstissa juuri tälle kohdeyleisölle. Aika näyttääkin, kuinka suuri Diarium 100 asiakasyritystä -sarjan näkyvyyshyöty asiakkaillemme tai meille tulee olemaan. Sen kuitenkin jo tiedämme, että niin meillä kuin asiakkaillamme on hauskaa sitä tehdessämme.

Lue tähän mennessä julkaistut artikkelit ja ilmoittaudu kiinnostuneeksi!

Haluatko saada kaikki uudet artikkelit tuoreina sähköpostiisi? Liity lähetyslistalle: [yikes-mailchimp form=”1″ submit=”Tilaa!”]

Kirjoittaja