Laki sähköisestä laskutuksesta ohjaa organisaatioiden laskutusta sähköiseen muotoon

Verkkolaskutusta koskevaan lainsäädäntöön on tulossa muutos 1.4.2020. Muutoksen myötä hankintayksiköillä ja yrityksillä on oikeus saada pyydettäessä laskut verkkolaskuina toisilta hankintayksiköiltä ja yrityksiltä.

Eduskunnassa hyväksyttiin laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (HE 256/2018 vp). Laki astui voimaan 1.4.2019, ja silloin se koski valtion keskushallintoviranomaisia ja yhteishankintayksiköitä. 1.4.2020 laki laajenee koskemaan muitakin hankintayksiköitä kuin valtion keskushallintoviranomaisia ja yhteishankintayksiköitä.

Tämä liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/55/EU täytäntöönpanoon. Tarkoituksena on tehostaa sekä julkishallinnon että yritysten taloushallintoja luomalla puitteet laskujen automaattiseen käsittelyyn.

Lain mukaan hankintayksiköllä ja elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta lain määrittelemässä sähköisen laskun muodossa 1.4.2020 alkaen. Laki sähköisestä laskutuksesta ei kuitenkaan koske alle 10 000 euron liikevaihdon yrityksiä.

Lain määritelmä sähköiselle laskulle: “Sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu, siirretty ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa mahdollistaen sen automaattisen käsittelyn ja joka noudattaa sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia.”

Sähköpostilla lähetetty lasku ei ole lain määrittelemä sähköinen lasku, sillä sen tulee noudattaa eurooppalaista standardia EN 16931. Kansallisista verkkolaskuformaateista uusimmat kuvaukset (Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML 3.0) vastaavat eurooppalaista standardia.

Diariumiin on saatavilla lisäominaisuutena verkkolaskutustoiminto.

Sen avulla laskujen lähettäminen on vaivatonta ja pääset eroon laskujen tulostamisesta. Samalla pystyt varmistamaan, että uudet lain vaatimukset täyttyvät.

Tilaa verkkolaskutus käyttöösi täältä tai ota meihin yhteyttä:

Puh. 09 427 04353 (arkisin klo 8-16) tai myynti@diarium.fi

 

Lähteet:

Valtiokonttori, uutiset. https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/eduskunta-hyvaksyi-lain-hankintayksikoiden-ja-elinkeinonharjoittajien-sahkoisesta-laskutuksesta/

Finlex, Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190241

Kirjoittaja