Rakenteisen kirjaamisen uudistus yhteistyössä asiakkaiden kanssa

30.3.2020

Diariumin rakenteinen kirjaaminen uudistetaan käyttäjien palautteen perusteella

Diarium-ohjelman kehityksen lähtökohtana ovat asiakkaidemme tarpeet ja toiveet. Kehitämme ohjelmaa saamamme palautteen perusteella. Käyttäjien kehitysideoita toteutamme ohjelmaan mahdollisuuksien mukaan, huomioiden sen, mitä asioita toivotaan eniten. Rakenteinen kirjaaminen on tärkeä ominaisuus Diariumissa. Olemme saaneet runsaasti palautetta ja kehitysideoita siihen liittyen, joten olemme päättäneet uudistaa sen toteutuksen.Uudistusta lähdetään toteuttamaan yhteistyössä Diarium-käyttäjistä kootun pilottiryhmän kanssa. Ryhmän tehtävänä on testata uuden kirjaamisen prototyyppiä eli alustavaa versiota ja antaa palautetta ja ideoita sen jatkokehittämiseen. Kirjaustoiminnot pyritään saamaan pilotin aikana kehitettyä mahdollisimman pitkälle. Tarkoituksena on saada hiottua suunnitelma kuntoon ennen kuin ominaisuutta lähdetään toteuttamaan ohjelmaan.

Suunnitteluvaiheessa pilottiryhmälle esitellään prototyyppi ja he pääsevät testaamaan sitä. Seuraavaksi pilottiryhmä vastaa palautekyselyyn ja prototyyppiin tehdään tarvittavat muutokset. Toteutusvaiheessa pidetään vielä viimeinen etäesittely ennen käyttöönottoa.

Pilottiryhmässä on osallistujia eri kuntoutusaloilta. Halusimme ryhmään monien eri alojen terapeutteja, jotta Diariumin eri käyttäjäryhmien tarpeet tulevat huomioitua kirjaamisen uudistuksessa. Ryhmästä ei kuitenkaan haluttu tehdä liian suurta, jotta saadun palautteen määrä on kohtuullisesti käsiteltävissä ja kehitysprosessia saadaan vietyä sujuvasti eteenpäin. Pilotointi vaatii myös osallistujilta aikaa ja sitoutumista. Ryhmään otettiin mukaan erityisesti sellaisia käyttäjiä, jotka ovat antaneet meille paljon palautetta kirjaamiseen liittyen.Tämän pilotin tarkoitus on samalla myös kokeilla uutta lähestymistapaa Diariumin kehitykseen. Mikäli se osoittautuu hyväksi tavaksi kehittää uusia ominaisuuksia, sitä voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa. Ensimmäiset pilottiryhmän palaverit on pidetty ja niissä saatiin aikaan erittäin hyvää keskustelua ja osallistujat antoivat paljon kommentteja. Niiden pohjalta on hyvä lähteä työstämään prototyyppiä eteenpäin. Viimeinen vaihe eli käyttöönotto tapahtuu todennäköisesti syksyllä.Pilotoinnin suunnitteluvaihe on saatu valmiiksi. Käy lukemassa seuraava artikkeli aiheeseen liittyen täältä.THL:n sivuilta löytyy lisätietoja rakenteisesta kirjaamisesta. Kannattaa tutustua myös sieltä löytyvään potilastiedon rakenteisen kirjaamisen oppaaseen. Se on hyvä työkalu potilastietojärjestelmien pääkäyttäjien työn tueksi.

Asiakkaitamme

Klikkaamalla "Hyväksy kaikki evästeet", suostut evästeiden tallentamiseen laitteellasi sivuston käytön parantamiseksi, käytön analysoimiseksi sekä markkinointimme tehostamiseksi. Lue lisää evästepolitiikastamme.