Vältä syksyn ruuhkat: Kesä on hyvää aikaa liittyä Kantaan!

Diarium-asiakkaiden määrä Kannassa on kaksinkertaistunut tammikuusta.
Kuvassa Kanta-käyttöönottojen parissa työskentelevä Markus Hiltunen.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä velvoittaa yksityiset terveydenhuollon toimijat liittymään potilastiedon arkistoon. Kela on käynnissä olevassa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessaan asettanut sähköistä potilastietojärjestelmää käyttäville palveluntuottajille Kantaan liittymisen takarajaksi 1.11.2018.

Sote-muutosten myötä Kanta-liitäntä tulee koskemaan koko kuntoutusalaa. Suomen Kuntoutusyrittäjien kehitysjohtaja Susanna Antikainen muistutti kirjoituksessaan Onko yrittäjillä varaa myöhästyä Kanta-junasta?, ettei esimerkiksi valinnanvapauspilotteihin pääse mukaan ilman Kanta-yhteyttä.

Kanta-liittyjien määrä on kaksinkertaistunut tammikuusta, ja liittyjiä tulee jatkuvasti lisää. Tällä hetkellä Kansalliseen potilastiedon arkistoon on liittynyt jo 230 Diarium-asiakasta. Odotettavissa on, että syksyllä sekä Kanta-hakemuksien käsittelyissä että rekisteröintipisteillä on ruuhkaa. Tämän vuoksi Kantaan liittyminen kannattaa aloittaa jo nyt.

 

Miten pääsen liittymisessä alkuun?

Diariumin Kanta-käyttöönottoprojektien parissa työskentelevä Markus Hiltunen kertoo Kanta-liittymisen ensimmäisestä askeleesta: “Liittyminen aloitetaan ottamalla yhteyttä järjestelmän toimittajaan eli meidän tapauksessa Diariumin asiakastukeen. Ensimmäinen tehtävä päätös on liittymismallin valinta.

Diariumin asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Kanta-projekti on ollut suosittu liittymistapa. Projekti aloitetaan palaverilla, jossa kartoitetaan yrityksen liittymisvalmiudet ja sovitaan toteutettavasta aikataulusta. Projektin aikana huolehditaan, että liittyminen tapahtuu suunnitellussa aikataulussa ja että Kantaan liittyvät käytännöt ja säädökset ovat liittyjälle selkeitä.

“Diariumin käyttäjän ei kannata jäädä pohtimaan liittymisen ongelmia tai haasteita liian pitkäksi aikaa, vaan kehottaisin olemaan meihin rohkeasti yhteydessä. On hyvin todennäköistä, että olemme kohdanneet vastaavan ongelman tai kysymyksen aiemminkin. Kantaan liittyminen projektin avulla ei loppujen lopuksi ole kovin iso ponnistus“ Markus kannustaa.

Kantaan liittymiselle on muitakin vaihtoehtoja, joita esittelemme aiemmassa kirjoituksessamme Näin liityt Kantaan Diariumin kanssa.

Kauanko Kantaan liittyminen vie aikaa?

Kantaan liittymiselle on hyvä varata aikaa riittävästi, sillä mukana on myös liittyjästä riippumattomia tekijöitä. Myös liittyvän yrityksen koko ja nykyiset toimintamallit vaikuttavat realistiseen liittymisaikaan. Varaa aikaa vähintään noin 1-3 kuukautta.

“Olemme todenneet Kanta-projekteissamme, että kaksi kuukautta on aika hyvä liittymisvauhti alle 20 henkilön yritykselle, sillä se tarjoaa pelivaraa esimerkiksi Kanta-hakemusten käsittelyyn ja ammattikortin tilaamiseen”, Markus ohjeistaa.

Kesä onkin hyvää aikaa liittymiselle tai vähintäänkin valmisteluiden aloittamiselle. Kelan asettaman päivämäärän takia syksylle on odotettavissa ruuhkaa rekisteröintipisteillä ja Kanta-hakemuksien käsittelyissä.

 

Miten Kanta vaikuttaa terapeutin arkeen?

Kanta-valmistelut on hyvä aloittaa ottamalla käyttöön rakenteinen kirjaaminen. Kun rakenteinen kirjaaminen on tuttua, Kanta itsessään ei tuo kuin pari klikkausta päivän päätteeksi lisää. Diariumista voi lähettää kerralla Kantaan kaikkien asiakkaiden päivittyneet merkinnät. Lain mukaan ne tulee lähettää 5 päivän sisällä terapiakäynnistä.

“Terapeutin vastuulla on asiakkaan informointi ja Kanta-suostumukseen liittyvä opastaminen. Oikein hoidettuna nämä tehtävät eivät lisää työmäärää tai arkistoitavia asiakirjoja. Suurin muutos lienee kirjausten yhtenäistäminen rakenteisen kirjaamisen mukaiseksi”, Markus toteaa.

Kantaan ja siihen liittyviin ohjelmistoihin liittyy paljon uutta termistöä, mikä saattaa tuntua
ylitsepääsemättömältä.

“Järjestelmän toimittajan ja liittyjän välinen yhteistyö takaa sujuvan liittymisprosessin. Diarium-käyttäjien kannattaakin hyödyntää meidän osaamistamme. Henkilökohtainen kokemukseni on, että liittymisestä on usein tehty liian suuri mörkö. Loppujen lopuksi Kantaan liittyminen on yleensä suhteellisen suoraviivaista”, Markus korostaa.

Joko sinun yrityksesi on aika liittyä Kantaan? Laita meille sähköposti osoitteeseen tuki@diarium.fi, jossa kerrot halusta liittyä Kantaan ja toiveesi liittymisen ajankohdalle, niin olemme yhteydessä sinuun.

<script>
(function(r,e,a,d){r.__rpta = r.__rpta||[];r.__rpta.push('id',e);a=document.createElement('script');a.type='text/javascript';a.src='//app.readpeak.com/js/rpa.js';a.async=1;d=document.getElementsByTagName('script')[0];d.parentNode.insertBefore(a,d);})(window,104315474734033);
</script>

Kirjoittaja

Meri-Sofia työskentelee Diarium-tiimissä asiakastuen, koulutuksien sekä Kanta-käyttöönottojen parissa.