Näin liityt Kantaan Diariumin kanssa

Tomi Korhonen ja Olli Venemies Diariumin Kanta-käyttökoulutuksessa
Tomi Korhonen ja Olli Venemies kouluttavat Diariumin Kanta-ominaisuuksien käyttöä.

 

Kansallinen potilastiedon arkisto on aiheuttanut terapia-aloilla kuhinaa. Milloin täytyy ihan viimeistään liittyä, miten se tapahtuu, mitä meidän täytyy tietää ja osata? Tässä kirjoituksessa käyn läpi, miten Kantaan liittyminen Diariumin kanssa käynnistyy.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä velvoittaa yksityiset terveydenhuollon toimijat liittymään potilastiedon arkistoon, joka on osa Kanta-palveluita. Aikaraja liittymiselle oli itseasiassa jo 1.9.2015, mutta käytännössä liittyminen ei silloin ollut vielä mahdollista. Ensimmäinen yksityinen terveydenhuollon yksikkö – jyväskyläläinen Fysio Center, joka oli Diariumin Kanta-liitynnän ansiokas pilottiasiakas – liittyi potilastiedon arkistoon syyskuussa 2016.

Elokuun 2017 loppuun mennessä Kantaan on liittynyt jo 33 Diarium-asiakasta ja prosessi on käynnissä yli 40 muulla asiakkaalla. Monet vasta harkitsevat liittymistä, ja toivonkin tämän artikkelin auttavan liittymispäätöksen tekemisessä!

Milloin Kantaan täytyy ihan viimeistään liittyä?

Helmikuussa 2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehoitti yksityisen terveydenhuollon toimijoita liittymään Kantaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Tätä kirjoittaessa ei ole tiedossa, että liittymättömille määrättäisiin mitään sanktioita, mutta Kantaan kuulumisella saattaa jo lähitulevaisuudessa olla vaikutusta menestymiseen kilpailutuksissa.

Tilanne on yleisesti epäselvä, mutta suosittelemme asiakkaitamme toimimaan ajoissa ennen sitä ihan viimeistä pakkoa. Julkisen terveydenhuollon kaikkien kirjausten ollessa jo nähtävissä OmaKannassa, alkavat myös kansalaiset olettaa pääsevänsä helposti käsiksi omiin terveystietoihinsa. Kun suurin osa kilpailijoista on jo Kannassa, ei Kantaan liittyminen välttämättä ole kilpailuetu, mutta liittymättömyydellä voi olla negatiivinen vaikutus.

“Onko ihan pakko?” Ammenna tästä motivaatiota!

Kanta on ennen kaikkea asiakaspalvelua yrityksesi asiakkaille. He pääsevät helposti OmaKannan kautta käsiksi omiin terveystietoihinsa. Tiedot on koottu keskitetysti yhteen paikkaan eikä esimerkiksi tulosteet huku ajan myötä. Jos asiakkaasi antaa suostumuksensa, pystytään myös muissa terveydenhuollon yksiköissä hoitoa annettaessa hyödyntämään tekemiäsi kirjauksia.

Kanta ratkaisee myös potilastietojen arkistoinnin haasteet. Terveydenhuollon toimija on velvollinen säilyttämään potilastiedot 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos sitä ei olet tiedossa, 120 vuotta potilaan syntymästä. Kantaan lataaminen riittää arkistoinniksi, jolloin yrittäjän tai myöhemmin hänen perikuntansa ei tarvitse säilyttää vanhoja potilastietoja. Suunnitteilla on myös ratkaisuja ennen Kanta-liittymistä syntyneiden potilastietojen lataamiseksi Kantaan, jolloin niitäkään ei tarvitsisi arkistoida muilla tavoin.

Tiesitkö, että myös lähetteet ja palautteet ovat siirtymässä Kantaan? Diariumin osalta tämä toiminto on tulossa ulos todennäköisesti vuoden 2018 alussa. Kerromme julkaisusta ensimmäisenä Kanta-käyttäjillemme!

Käytämme Diariumia – miten liitymme Kantaan?

Olettehan jo huomanneet Diariumin sisällä olevan Kanta-välilehden? Ennen liittymistä teillä näkyy siellä kattava infopaketti Kantaan liittymisestä. Lisäksi kaikissa Kantaan liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä asiakastukeemme, joka ohjaa yhteydenottonne Kanta-asiantuntijoillemme.

Kantaan-liittymisen käynnistämiseksi seuraa näitä askeleita:

1. Valitse liittymismalli

Tarjoamme Kantaan liittymiselle kahta eri mallia: Kanta-käyttöönottoprojektia ja Tee se itse -mallia. Itse kutsun käyttöönottoprojektia “kädestä pitäen”-malliksi: siinä käymme liittyjän organisaation tilanteen ja tarvittavat toimenpiteet läpi yksityiskohtaisesti yhdessä. Lisäksi tukena on meidän Kanta-asiantuntijamme, joihin voi ottaa yhteyttä kaikissa askarruttavissa asioissa.

Kanta-käyttöönottoprojektiin sisältyy koulutus Diariumin Kanta-toimintojen käytöstä. Suosittelemme koulutuksen ostamista myös Tee se itse -mallin liittyjille: elämä Kanta-liittymän kanssa lähtee sujuvammin liikkeelle koulutuksen jälkeen.

Jos liittyminen tuntuu yhtään epäselvältä tai sen selvittämiseen ei ole käyttää ylimääräistä aikaa ja energiaa, suosittelen lämpimästi Kanta-käyttöönottoprojektin valintaa. Olemme vieneet jo hyvän määrän asiakkaitamme Kantaan ja kertyneellä kokemuksella pystymme ottamaan kantaa yhteen jos toiseen kiemuraan.

Teknisesti orientoitunut henkilö, jolla on käyttää asiaan voimavaroja, voi hyvin selvitä myös Tee se itse -mallilla. Jos epäilyttää, on kuitenkin viisasta keskittää energia omaan ydinosaamiseen ja -bisnekseen ja antaa meidän auttaa.

2. Ota yhteyttä Diarium-tiimiin

Riippumatta siitä, minkä liittymismallin valitsette, on ehdottoman tärkeää kertoa aikeistanne Diarium-tiimille! Laita viestiä tukiosoitteeseemme tuki@diarium.fi ja kerro ainakin seuraavat asiat:

  • Haluatte liittyä Kantaan
  • Minkä liittymismallin mukaan aiotte liittyä. Jos tarvitsette tukea mallin valintaan, asiantuntijamme ovat apunanne!
  • Millaista aikataulua toivoisitte.

Kanta-käyttöönottoprojektilaisten kanssa aloitamme aina sopimalla ajankohdan noin puoli tuntia kestävälle aloituspalaverille. Palaverissa käymme läpi teidän tilanteenne ja suunnittelemme sen perusteella yhdessä aikataulun. Aloituspalaveri – kuten muutkin projektin kontaktoinnit – hoidetaan etäyhteyden yli, joten matkakuluja ei synny.

Tee se itse -mallin mukaan liittyvien on tärkeää myös olla yhteydessä meihin heti alussa. Kanta-liittymiseen liittyy käyttöönottokoe, jonka ajankohta täytyy tietää jo liittymishakemusta tehdessä. Sovimme yhdessä päivämäärän ja saatte meiltä kokeen materiaalit lähempänä h-hetkeä.

3. Nauti matkasta ja kysy tarvittaessa apua

Kokemuksesta tiedämme, että Kanta-käyttöönottoprojektit sujuvat usein lopulta helpommin kuin liittyjät ehkä etukäteen odottivatkaan. Omalle Kanta-yhteyshenkilölle on myös mahdollista aina soittaa tai laittaa viestiä – olemme jo joutuneet selvittämään ratkaisuun yhteen jos toiseen mutkaan matkassa eikä liian yksinkertaista kysymystä ole olemassa.

Meillä ei ole vielä Diariumia käytössä – miten Kantaan?

Suosittelemme, että uudet asiakkaat käyttäisivät Diariumia kuukauden tai pari ennen Kantaan liittymistä, jotta ohjelma ehtisi tulla tutuksi eikä kerralla tulisi liikaa omaksuttavaa. Suhtaudumme kuitenkin asiaan joustavasti ja voimme aina neuvotella juuri teille sopivan ratkaisun. Suurin osa Kanta-käyttöönottoprojekteistamme on kestänyt aloituspalaverista liittymiseen n. 1-4 kk – hieman liittyvän yrityksen tilanteesta riippuen.

Jos Diariumin hankinta on teillä vielä harkinnassa, suosittelen varaamaan ilmaisen esittelyn

Ohjelman tilaaminen onnistuu verkkokaupassamme. Jos kaipaat apua esimerkiksi koulutusten valintaan, on asiakastukemme käytettävissä.

 

Iso joukko terveydenhuollon yksityisiä toimijoita on jo liittynyt Kantaan, joten vaikka asia voisi ennakkoon tuntua epämääräiseltä tai stressaavalta, tulette tekin selviämään liittymisestä! Voimme myös ilolla ja ylpeydellä todeta, että yhdessä kanssamme tehty Kanta-käyttöönottoprojekti tekee liittymisestä helpompaa. Jos teillä on harkittu liittymistä, on nyt hyvä hetki laittaa projekti käyntiin. Vielä ehditte liittyä ennen vuoden loppua!

Kirjoittaja